Câu hỏi: Tại sao vào cấu trúc dân số tỉ lệ phái mạnh nữ xấp xỉ 1:1

Lời giải:

vào cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau bởi sự phân li của cặp NST XY trong gây ra giao tử ra nhị loại tinh trùng mang NST X cùng Y với tỉ lệ bằng nhau cùng bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của nhị loại tinh dịch này với trứng mang NST X tạo ra nhị loại tổ hợp XX cùng XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau bởi đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1.

Bạn đang xem: Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1

Di truyền liên kết giới tính và di truyền quanh đó nhân là một phần kiến thức quan liêu trọng trong các quy luật di truyền. opstinacajnice.com xin mời những bạn thuộc tìm hiểu về hai loại di truyền này nhé.

1. Di truyền liên kết giới tính

1.1. Nhiễm sắc thểkhácgiới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng nhiễm sắc thể

NST giới tính là loại NST gồm chứa các gen quy định giới tính. Ngoài những gen quy định tính đực, loại thì trên NST giới tính còn tồn tại các gen quy định tính trạng khác.

*
Cặp nhiễm sắc thể XY ở người.

- trong cặp NST giới tính, ví dụ cặp XY ở người ,có những vùng được gọi là vùng tương đồng và vùng không tương đồng:

-Vùng tương đồng :chứa những lôcut ren giống nhau nên những gen ở đoạn này tồn tại thành cặp alen.

-Vùng không tương đồng :chứa các gen đặc trưng cho từng NST, đề nghị gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X thì không tồn tại alen tương ứng bên trên NST Y và ngược lại .

-Trong kỳ đầu của giảm phân I, cặp NST XY tiếp hợp với nhau tại các vùng tương đồng.

Một số cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST:

-Trong những tế bào lưỡng bội (2n) ở các loài phân tính, bên cạnh các NST thường còn có một cặp NST giới tính. Ví dụ vào tế bào lưỡng bội ở người bao gồm 22 cặp NST thường cùng một cặp NST giới tính :XX ở nữ hoặc XY ở nam.

-Giới tính của một cá thể tuỳ thuộc vào sự có mặt của cặp NST giới tính trong tế bào. Xét về cặp NST giới tính, nếu giới như thế nào chỉ cho 1 loại giao tử thì được gọi là giới đồng giao tử, còn mang đến 2 loại giao tử được gọi là giới dị giao tử.

Một số ví dụ kiểu NST giới tính:

*

Ở ong, kiến thì sự xác định giới tính phụ thuộc vào bộ NST. Ví dụ:Ong đực với bộ đơn bội (n) còn ong mẫu mang bộ lưỡng bội (2n).

1.2. Di truyền liên kết với giới tính

Di truyền liên kết với giới tính là sự di truyền các tính trạng vì gen trên NST giới tính quy định.

Gen trên NST X

Thí nghiệm:Trong khi làm cho thí nghiệm ở ruồi giấm, Morgan tình cờ vạc hiện thấy một số ruồi đực mắt trắng. Để kiếm tìm hiểu quy luật di truyền của tính trạng này, ông đã làm thí nghiệm như sau:

*

Nhận xét:

-Tính trạng mắt đỏ trội trọn vẹn so với tính trạng mắt trắng.

-Kết quả lai thuận không giống lai nghịch với khác kết quả phép lai của Menđen.

-Tính trạng màu mắt tất cả ở cả 2 giới nhưng biểu hiện ko đồng đều (trong phép lai thuận, F2 chỉ gồm con đực mắt trắng giỏi trong phép lai nghịch, F1 mắt đỏ toàn con cái và mắt trắng toàn con đực).

Giải thích:Gen quy định tính trạng màu sắc mắt chỉ có trên NST X mà không tồn tại trên NST Y. Bởi vậy, cá thể đực (XY) chỉ cần 1 gene lặn nằm trên NST X đã biểu hiện ra kiểu hình.

Quy ước gen: A – : mắt đỏ (red eye); a : mắt trắng (white eye)

Sơ đồ lai:

*

Đặc điểm di truyền của gen trên vùng ko tương đồng của NST X:

-Kết quả phép lai thuận nghịch không giống nhau.

-Tính trạng được biểu hiện không đồng đều ở nhì giới: giới dị giao tử (XY) chỉ cần 1 alen lặn đã biểu hiện thành kiểu hình buộc phải dễ biểu hiện kiểu hình lặn hơn so với giới đồng giao tử (XX).

-Tính trạng bởi gen nằm trên vùng ko tương đồng của NST X tuân theo quy luật di truyền chéo (bố truyền gen lặn cho phụ nữ và biểu hiện ở cháu trai): ren trên X của bố truyền cho con gái, nam nhi nhận ren trên X từ mẹ.

-Một số bệnh ở người di truyền liên kết với NST X: mù màu đỏ - lục, máu cạnh tranh đông…

Gen bên trên NST Y:

Thường NST Y ở những loài chứa không nhiều gen. Ví dụ ở người, NST Y tất cả 78 gen trong đó có các gen quy định giới tính phái nam và những gen quy định tính trạng thường.

Gen bên trên vùng ko tương đồng của NST Y (không bao gồm gen tương ứng bên trên NST X) chỉ truyền trực tiếp mang lại giới dị giao tử (XY) (di truyền thẳng). Vày vậy nếu những chủng loại cặp XY là giống đực thì di truyền theo dòng bố, còn cặp XY là giống loại thì di truyền theo loại mẹ.

Ví dụ: Ở người, gen quy định tật bám ngón tay số 2 với 3, gene quy định túm lông trên vành tai nằm trên vùng không tương đồng của NST Y buộc phải chỉ biểu hiện ở phái nam giới.

Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính:

Dựa vào một số tính trạng thường di truyền liên kết với giới tính gồm thể giúp đơn vị chọn giống sớm phân biệt đực, mẫu và điều chỉnh tỉ lệ đực dòng tuỳ thuộc mục tiêu sản xuất.

Ví dụ : nuôi tằm cần tằm đực vì chưng cho nhiều tơ hơn tằm cái, nuôi gà đẻ trứng cần kê mái…

2. Di truyền xung quanh nhân

2.1. Thí nghiệm

Thí nghiệm của Correns (năm 1909) với 2 phép lai thuận nghịch trên đối tượng cây hoa phấn (Mirabilis jalapa ) mang đến kết quả như sau:

*

2.2. Nhận xét

-Kết quả phép lai thuận không giống phép lai nghịch và khác kết quả các phép lai của Menđen.

-F1 luôn luôn có kiểu hình giống mẹ.

2.3. Giải thích

Gen ko chỉ tồn tại trong nhân (hay vùng nhân) của tế bào mà hơn nữa nằm trong những bào quan lại ở tế bào chất (lục lạp, ti thể ở tế bào nhân thực với plasmit ở tế bào nhân sơ).

*
Sự đóng góp vật chất di truyền của giao tử trong thụ tinh.

Xem thêm: Tải Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 3: Đặc Điểm Chung Của Thực Vật Đầy Đủ

Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân, hầu như ko truyền tế bào chất đến hợp tử. Tế bào chất của hợp tử gồm nguồn gốc từ trứng. Do đó, gene nằm trong tế bào chất chỉ được mẹ truyền và biểu hiện tính trạng theo loại mẹ.