Bài 1 trang 120 SGK Sinh học 11

Bài 2 trang 120 SGK Sinh học tập 11

Bài 3 trang 120 SGK Sinh học tập 11

Câu 1 trang 120 Sách giáo khoa Sinh học 11

Câu 2 trang 120 Sách giáo khoa Sinh học 11

Câu 3 trang 120 Sách giáo khoa Sinh học tập 11

Ở quá trình mất phân cực và tiến độ đảo cực, một số loại ion nào đi qua màng tế bào với sự dịch chuyển của ion kia có tác dụng gì? Ở tiến độ tái phân cực, một số loại ion nào trải qua màng tế bào với sự dịch chuyển của ion đó có chức năng gì?

Tại sao trên gai thần kinh gồm bao miêlin xung thần khiếp lại lan truyền theo biện pháp nhảy cóc?

Trả lời thắc mắc Sinh 11 bài xích 29 trang 118

Trả lời thắc mắc Sinh 11 bài xích 29 trang 119


*