Take for granted là gì?

Take for granted‘: tức là xem/mặc định điều gì đó là hiển nhiên, đúng, sẵn gồm là nên vậy.

Bạn đang xem: Take it for granted nghĩa là gì

*

Ví dụ:

He speaks Russian so well that I take for granted that he is a Russian.Anh ấy nói giờ đồng hồ Nga xuất sắc đến nút tôi cho rằng anh ấy tất nhiên là bạn Nga.All the things that you take for granted, they just won’t be there any more.Tất cả hầu hết thứ mà các bạn cho là dĩ nhiên phải có thì sẽ không tồn tại ở đó.We take it for granted.Chúng tôi cho chính là chuyện đương nhiên thôi.Let’s take it for granted.Hãy xem điều này là hiển nhiên.We take our parents for granted.Chúng ta mong đợi cha mẹ mình sẽ luôn ở kia khi bọn họ cần chúng ta nhưng họ không lúc nào biết ơn họ.We can’t take these things for granted.Chúng ta cấp thiết cho số đông chuyện này là rõ ràng được.Most of us take life for granted.Hầu hết bọn họ đều xem sống là lẽ tất nhiên.I take it for granted you ‘ve read this book.Tôi cứ coi như thể anh sẽ đọc cuốn sách này rồi.In this country we take freedom of speech for granted.Ở giang sơn này shop chúng tôi coi việc thoải mái ngôn luận là chuyện đương nhiên.I never praise you because I take it for granted.Anh không lúc nào khen em vì chưng anh mang đến đó là vấn đề hiển nhiên.Something we take for grantednhững gì chúng ta cho là hiển nhiênA miracle we often take for granted.Một điều kỳ quái mà bọn họ cho la hiển nhiên.The standard telephone service is something we take for granted in today’s modern world.Dịch vụ năng lượng điện thoại chuẩn chỉnh là món rubi mà họ nhận được trong làng mạc hội văn minh ngày nay.The Internet, advanced software applications, speech recognition, advances in telecommunications and the many services that we take for granted all are made feasible only because the performance of microchips has increased over time.Internet, những ứng dụng ứng dụng tiên tiến, công nghệ nhận dạng giọng nói, những văn minh trong nghành nghề dịch vụ viễn thông cùng nhiều hệ thống dịch vụ mà bọn họ nắm rước để có thể chấp nhận được tất cả phần đông thứ được chế tạo chỉ đem lại khả thi vì là bởi vì hiệu năng của những vi mạch xử lý tạo thêm nhiều lần.A lot of everyday things we take for granted. Take windshield wipers on cars for example. The earliest autos didn’t have wipers cleaning rain off so drivers could see. But somebody happened khổng lồ think outside of the box, and now all cars have themCó nhiều thứ vào đời sống mỗi ngày mà họ coi thường, cho là điều tất nhiên. đem thí dụ là dòng gạt nước mưa bên trên xe ôtô chẳng hạn.

Xem thêm: Meaning Of Collaboration Là Gì, Tìm Hiểu Tầm Quan Trọng Của Hợp Tác

Những chiếc xe ôtô trước tiên không bao gồm cái gạt nước mưa để cho người lái xe nhìn thấy đường. Tuy nhiên, gồm một bạn nào đó đã xem xét khác với người thường, và giờ đây tất cả những ôtô đều sở hữu cái gạt nước mưa.Take it for grantedcứ coi như làDon’t take me for granted.Đừng có nghĩ là tôi đang cảm kích đâu nhé.Don’t take it for granted.Đừng coi đó là vấn đề đương nhiên.