Bạn đang xem: Tiến hóa về sinh sản sinh học 7

*

Sinh sản vô tính là: vẻ ngoài sinh sản không tồn tại sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực cùng tế bào sinh dục cái.Có 2 bề ngoài sinh sản chính:

Phân song cơ thể: trùng roi xanh, trùng giày …

*

Mọc chồi: san hô, thủy tức …

*
Xem thêm: Sinh Học 10 Bài 32: Bệnh Truyền Nhiễm Và Miễn Dịch, Lý Thuyết Sinh 10 Bài 32

Hình thức chế tạo ra ưu cầm hơn so với hiệ tượng sinh sản vô tính.Có sự phối kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục loại (trứng) ( ightarrow)
*
*
​phôi.Có 2 hình thức:Thụ tinh ngoài: trứng thụ tinh ngoài khung hình mẹ (cá, ếch …)Thụ tinh trong: trứng thụ tinh phía bên trong cơ thể bà bầu (thằn lằn, chim, thỏ …)Cá thể lưỡng tính: có yếu tố đực và yếu tố loại trên thuộc 1 thành viên (giun khu đất …)

*

Cá thể phân tính: nguyên tố đực với yếu tố mẫu trên 2 cá thể khác nhau (giun đũa, thú …)

*


Tùy theo cường độ tiến hóa, sự trả chỉnh vẻ ngoài sinh sản hữu tính được thể hiện ở những mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng xuất xắc đẻ con, sự cách tân và phát triển phôi gồm biến thái tốt trực tiếp, ko nhau bầu hoặc có nhau thai. Xung quanh ra, còn thể hiện ở tập tính chăm lo trứng và nhỏ non.

Sự tạo ra hữu tính cùng tập tính âu yếm con ở động vật

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính bảo đảm an toàn trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Châu chấu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Cá chép

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Ếch đồng

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Thằn lằn láng đuôi dài

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Chim người yêu câu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Làm tổ, ấp trứng

Bằng sữa diều, mớm mồi

Thỏ

Thụ tinh trong

Đẻ con

Trực tiếp (có nhau thai)

Đào hang, lót ổ

Bằng sữa mẹ

Nhận xét: trong sự tiến hóa về sản xuất thì chế tạo ra hữu tính bao gồm ưu rứa hơn tạo nên vô tính bộc lộ ở:

Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức quan tâm trứng, nuôi con góp phần cải thiện tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót và sức sinh sống của khung người con non cao trước sự chuyển đổi của môi trường.