Đọc thông tin dưới đây và hiểu rõ những cơ hội và thử thách của thế giới hóa đối với các nước sẽ phát triển.

Bạn đang xem: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

1. Tự do thoải mái hóa thương mại dịch vụ mở rộng, mặt hàng rào thuế quan lại giữa những nước bị huỷ bỏ hoặc giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

2. Công nghệ và công nghệ đã có tác động thâm thúy đến gần như mặt của đời sống kinh tế thế giới. Hy vọng có sức tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh kinh tế mạnh, phải cai quản được các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, tích điện nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng ko vũ trụ, technology sinh học,…

3. Các siêu cường kinh tế tìm bí quyết áp đặt lối sống với nền văn hóa của bản thân đối với những nước khác. Những giá trị đạo đức của nhận nhiều loại được xây dựng hàng trăm thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn.

4. Trái đất hóa gây áp lực nặng nề nặng nề so với tự nhiên, làm cho môi trường xung quanh suy thoái bên trên phạm vi trái đất và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình thay đổi công nghệ, những nước phát triển đã gửi các công nghệ lỗi thời, gây độc hại sang những nước đang phát triển.

5. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia trên cố kỉnh giới rất có thể nhanh chóng đi đầu được công nghiệp hiện tại đại, vận dụng ngay vào quá trình phát triển tài chính - làng hội

6. Thế giới hóa tạo đk chuyển giao hầu như thành tựu new về khoa học và công nghệ, về tổ chức triển khai và quản lí, về cung cấp và sale tới tất cả các nước.

7. Toàn cầu hóa tạo cơ hội để những nước tiến hành chủ trương đa phương hóa quan hệ nam nữ quốc tế, chủ động khai thác các thắng lợi khoa học tập và công nghệ tiên tiến của các nước khác.


Cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa so với các nước đã phát triển:

- Cơ hội:

+ tự do thoải mái hóa thương mại mở rộng, sản phẩm rào thuế quan tiền giữa những nước bị bãi bỏ hoặc sút xuống, sản phẩm & hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

+ trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước nhà trên núm giới hoàn toàn có thể nhanh chóng mũi nhọn tiên phong được công nghiệp hiện tại đại, áp dụng ngay vào quy trình phát triển kinh tế tài chính - xóm hội.

+ thế giới hóa tạo đk chuyển giao mọi thành tựu new về công nghệ và công nghệ, về tổ chức triển khai và cai quản lí, về cung cấp và marketing tới toàn bộ các nước.

+ toàn cầu hóa tạo thời cơ để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa dục tình quốc tế, nhà động khai quật các chiến thắng khoa học và technology tiên tiến của các nước khác.

- Thách thức:

+Khoa học và technology đã bao gồm tác động sâu sắc đến những mặt của đời sống kinh tế thế giới. Muốn có sức đối đầu và cạnh tranh kinh tế mạnh, phải quản lý được các ngành kinh tế mũi nhọn như năng lượng điện tử - tin học, tích điện nguyên tử, hóa dầu, technology hàng ko vũ trụ, technology sinh học,…

+Các rất cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của bản thân mình đối với các nước khác. Những giá trị đạo đức của nhận một số loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay sẽ có nguy hại bị xói mòn.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 45 46 Sinh Học 9: Thực Hành, Sinh Học 9 Bài 45, 46 (Ngắn Nhất): Thực Hành

+ toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường xung quanh suy thoái trên phạm vi thế giới và trong những quốc gia. Trong thừa trình đổi mới công nghệ, các nước cải tiến và phát triển đã gửi các technology lỗi thời, gây ô nhiễm và độc hại sang những nước đã phát triển.