mua Tóm tắt triết lý Sinh học tập 10 bài xích 27 - những yếu tố tác động đến sinh trưởng của vi sinh vật 2 108 0


Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết sinh 12

tài liệu ôn tập sinh 12 kiến thức và kỹ năng Cơ bản Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ bài bác 1 : GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I. Ren 1. Tư tưởng - Gen là 1 trong đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay là 1 phân tử ARN. Vd: ren Hbα mã hoá chuỗi pôlipeptit α, gene tARN mã hoá mang đến phân tử tARN. - Gen cấu tạo ở sinh vật dụng nhân sơ bao gồm vùng mã hoá thường xuyên (không phân mảnh), còn ngơi nghỉ sinh trang bị nhân thực là gene phân miếng (bên cạnh những đoạn exon mã hoá axit amin còn được xen kẽ những đoạn intron không mã hoá axit amin). 2. Cấu tạo chung của gen kết cấu (gen mã hóa chuỗi Polipepetit) Gen kết cấu mã hoá prôtêin tất cả 3 vùng trình từ nuclêôtit (H 1. 1 – trang 6) - Vùng điều hoà: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, bao gồm trình tự những nuclêôtit quan trọng giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và links để khởi động quy trình phiên mã, bên cạnh đó cũng chứa trình từ bỏ nuclêôtit điều hoà quá trình phiên mã. - Vùng mã hoá: mang thông tin mã hoá những axit amin. Những gen ngơi nghỉ sinh đồ vật nhân sơ có vùng mã hoá tiếp tục (gen không phân mảnh). Phần nhiều các gen của sinh đồ nhân thực gồm vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (exon) là các đoạn không mã hoá axit amin (itron). Bởi vậy, các gen này hotline là gen phân mảnh. - Vùng kết thúc: nằm tại vị trí đầu 5’ của mạch mã nơi bắt đầu của gen, với tín hiệu ngừng phiên mã. II. Mã di truyền: 1. Khái niệm: - Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen (mạch gốc) mức sử dụng trình tự chuẩn bị xếp những axit amin trong prôtêin. 2. Đặc điểm: + Mã dt được đọc từ một điểm theo chiều 3’=>5’, theo từng bộ ba, ko gối lên nhau + Mã di truyền tất cả tính phổ biến. + Mã di truyền có tính đặc hiệu. + Mã di truyền bao gồm tính thoái hoá. III. Quá trình nhân đôi ADN: 1. Cách 1:(Tháo xoắn phân tử ADN) -Nhờ các enzim túa xoắn 2 mạch phân tử ADN tách nhau dần lòi ra 2 mạch khuôn và tạo ra chạc hình chữ Y ( chạc sao chép). 2. Cách 2:(Tổng hợp những mạch ADN mới) -2 mạch ADN toá xoắn được sử dụng làm mạch khuôn tổng hợp cần mạch new theo bề ngoài bổ sung( A liên kết với T, G links với X). -Mạch khuôn gồm chiều 3’ → 5’ thì mạch new được tổng hợp liên tiếp còn mạch khuôn gồm chiều 5’ → 3’ thì mạch mới được tổng thích hợp từng đoạn( Okazaki) rồi kế tiếp nối lại với nhau. 3. Cách 3:( 2 phân tử ADN được tạo thành thành) Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ phường 1 tài liệu ôn tập sinh 12 - trong những phân tử ADN mới có một mạch của phân tử ADN ban đầu( cung cấp bảo toàn) và 1 mạch bắt đầu được tổng hợp. Bài 2 PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I. Phiên mã: (Tổng thích hợp ARN ) 1. Cấu tạo và tác dụng của những loại ARN: - ARN thông tin( mARN): Có cấu trúc mạch thẳng, là khuôn cho quá trình dịch mã làm việc ribôxôm. - ARN vận chuyển( tARN): có nhiều loại tARN, từng phân tử tARN đều có một bộ cha đối mã (anticôdon) với 1 đầu để links với axit amin tương ứng. Vận chuyển axit amin tới ribôxôm nhằm tham gia tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit. - ARN ribôxôm( rARN): Là nhân tố kết phù hợp với prôtêin làm cho ribôxôm. 2. Bề ngoài phiên mã: (Tổng vừa lòng ARN ) - Phiên mã là quá trình tổng hòa hợp ARN bên trên mạch khuôn ADN. - diễn biến của quy trình phiên mã. ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng ổn định làm gen tháo xoắn lộ mạch gốc bao gồm chiều 3’=>5’ bắt đầu phiên mã. ARN polimeraza trượt trên mạch nơi bắt đầu theo chiều 3’=>5’. MARN được tổng đúng theo theo chiều 5’=>3’, từng nu bên trên mạch gốc link với nu tự do theo nguyên tắc bổ sung cập nhật A-U, G-X, T-A, X-G (vùng như thế nào trên gene được phiên mã tuy nhiên thì vẫn đóng xoắn ngay). Khi ARN polimeraza gặp gỡ tín hiệu chấm dứt thì ngừng phiên mã. Một phân tử mARN được giải phóng. Ở sinh đồ gia dụng nhân thực mARN sau khi tổng hòa hợp sẽ giảm bỏ các đoạn Intron, nối những đoạn Exon tạo thành thành mARN trưởng thành sẵn sằng thâm nhập dịch mã. Kết quả: tạo cho phân tử mARN mang tin tức di truyền từ gene tới ribôxôm để triển khai khuôn trong tổng đúng theo prôtêin. II. Dịch mã: ( Tổng hợp prôtêin) 1. Hoạt hoá axit amin: - Nhờ những enzim sệt hiệu cùng ATP mỗi axit amin được hoạt hoá và gắn với tARN khớp ứng tạo axit amin- tARN( aa- tARN). 2. Tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit: - Ribôxôm lắp với mã mở màn AUG với Met-tARN (anticôdon UAX) bổ sung cập nhật chính xác với côdon mở đầu. - các aa-tARN vận động axit amin tới, anticôdon của tARN bổ sung với côdon trên mARN. Enzim xúc tác hình thành links peptit giữa 2 axit amin. - Ribôxôm dịch chuyển đến côdon tiếp và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi tiếp xúc với mã kết thúc (không gồm axit amin vào Riboxom) thì dừng dịch mã hoàn tất. Một chuỗi Polipeptit được hình thành. - dựa vào enzim quánh hiệu axit amin trước tiên (Met) được cắt khỏi chuỗi sinh sản thành chuỗi polipeptit hoàn chỉnh. Kế tiếp hình thành các cấu tạo bậc cao thực hiện công dụng sinh học tập của Protein. - một đội nhóm ribôxôm (pôlixôm) đính thêm với mỗi mARN giúp tăng công suất tổng vừa lòng prôtêin. Bài 3 ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG gene 1. Khái niệm: Điều hoà hoạt động vui chơi của gen là vấn đề hoà lượng sản phẩm của gen được sản xuất trong tế bào đảm bảo cho vận động sống của tế bào phù hợp với đk môi trường cũng như sự phạt triển thông thường của cơ thể. Điều hòa chuyển động gen rất có thể ở cường độ phiên mã, dịch mã, sau phiên mã. - Ở sinh vật nhân sơ điều hoà chuyển động gen đa số ở cường độ phiên mã. 2. Cấu trúc của opêron Lac ngơi nghỉ E. Coli. Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p. 2 tài liệu ôn tập sinh 12 Opêron là các gen cấu tạo liên quan liêu về công dụng được phân bổ liền nhau và bao gồm chung phép tắc điều hòa hoạt động. Kết cấu Ôperon Lac: Z,Y,A: Là những gen cấu tạo mã hóa cho các enzim phân giải Lactozo. O: Vùng vận hành là trình từ nu đặc biệt quan trọng để protein ức chế links ngăn cản phiên mã. P: Vùng khởi động tất cả trình từ bỏ nu nhằm ARN polimeraza links và khởi động quá trình phiên mã. Gen điều hòa không bên trong Operon nhưng tất cả vai trò điều hòa vận động Operon. 3. Hiệ tượng điều hoà hoạt động của ôpêron Lac: khi môi trường không tồn tại lactôzơ: ren điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế. Prôtêin ức chế đã nhập vào vùng quản lý (O) → những gen kết cấu không phiên mã. Khi môi trường thiên nhiên có lactôzơ: Lactôzơ là chất chạm màn hình gắn cùng với prôtêin ức chế → prôtêin ức chế bị đổi khác không đính thêm được vào vùng vận hành. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động thực hiện phiên mã → mARN của Z, Y, A được tổng hơp và dịch mã tạo các enzim phân hủy Lactozo. Lúc Lactozo cạn kiệt thì protein ức chế lại links với vùng (O) quá trình phiên mã giới hạn lại. Bài bác 4 ĐỘT BIẾN ren I. Khái niệm và các dạng bỗng nhiên biến gen: 1. Khái niệm: Đột trở nên gen là những thay đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit làm đổi khác trình trường đoản cú nu tạo nên alen mới. 2. Các dạng bất chợt biến gen: Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit Đột biến thêm hoặc mất một cặp nuclêôtit. II. Lý do và hình thức phát sinh bỗng dưng biến gene 1. Vì sao - bên ngoài: do những tác nhân gây bỗng nhiên biến như đồ (tia phóng xạ, tia tử ngoại…), hoá học tập (các hoá chất 5BU, NMS…) xuất xắc sinh học(1 số virut…). - bên trong: do xôn xao các quy trình sinh lí hóa sinh trong tế bào. 2. Lý lẽ phát sinh tự dưng biến gen: a) Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi AND. - Trong quá trình nhân đôi vì chưng sự kết cặp chưa phù hợp đôi( không áp theo nguyên tắc bổ sung) dẫn mang đến phát sinh chợt biến gen. B) Tác động của các tác nhân gây bỗng dưng biến - Tia tử ngoại (UV) có thể làm mang đến 2 bazơ T trên thuộc 1 mạch liên kết với nhau → bỗng dưng biến. - 5-brômua uraxin ( 5BU) gây ra sửa chữa cặp A-T bởi G-X → đột nhiên biến. - Virut viêm gan B, virut hecpet… → đột nhiên biến. III. Hậu quả và ý nghĩa của đột nhiên biến gen: 1. Hậu quả của bỗng nhiên biến gen: Đột biến thay thế một cặp hoàn toàn có thể làm biến đổi trình axit amin trên Pro làm thay đổi chức năng Pro. Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p 3 tài liệu ôn tập sinh 12 Đột biến hóa thêm, mất cặp nu làm cho mã di truyền bị hiểu sai tự bộ ba đột biến chuyển đến cuối ren làm thay đổi trình từ axit amin, công dụng pro. Ở cấp độ phân tử thốt nhiên biến ren thường trung tính. Nếu bất chợt biến làm thay đổi chức năng Pro thương gồm hại. Tuy nhiên có một vài đột biến tất cả lợi. Tính bất lợi của bất chợt biến phụ thuộc môi trường, tổ hợp gen. 2. Vai trò và ý nghĩa của đột biến ren a) Đối với tiến hoá - Đột trở nên gen làm mở ra các alen mới tạo nên biến dị di truyền nhiều mẫu mã là nguồn vật liệu cho tiến hoá. B) Đối với thực tiễn - cung ứng nguồn nguyên vật liệu cho quy trình tạo giống cũng tương tự trong phân tích di truyền bài xích 5 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. Kết cấu siêu hiển vi của nhiễm nhan sắc thể Thành phần: ADN + Protein Histon - Nuclêôxôm: một quãng ADN (khoảng 146 cặp Nu) quấn xung quanh 8 phân tử histôn. - Chuỗi nuclêôxôm (mức xoắn 1) chế tạo ra sợi cơ bạn dạng có 2 lần bán kính ≈ 11nm. - gai cơ phiên bản xoắn (mức 2) chế tạo sợi hóa học nhiễm sắc tất cả đường kính≈ 30nm. - Sợi hóa học nhiễm sắc đẹp xoắn mức 3→ có đường kính ≈ 300 nm và xuất hiện Crômatit có đường kính ≈ 700 nm. II. Đột biến cấu trúc nhiễm nhan sắc thể. 1. Mất đoạn - NST bị đứt mất 1 đoạn làm cho giảm số lượng gen bên trên NST → thường khiến chết. - Ở thực vật khi mất đoạn nhỏ tuổi NST ít tác động → nhiều loại khỏi NST hầu hết gen không hề mong muốn ở một số giống cây trồng. 2. Lặp đoạn - một quãng NST được lặp lại một hay các lần → làm tăng con số gen trên NST. - có tác dụng tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng (có lợi hoặc bao gồm hại). 3. Đảo đoạn: - một đoạn NST bị đứt ra rồi đảo ngược 180 0 với nối lại →l àm biến hóa trình tự gene trên NST → làm ảnh hưởng đến hoạt động của gen. 4. Chuyển đoạn: - Sự thảo luận đoạn NST xảy ra giữa 2 NST không thuộc cặp tương đương → làm đổi khác kích thước, cấu tạo gen, đội gen links → thường hay bị giảm kĩ năng sinh sản. Bài bác 6: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I. Đột phát triển thành lệch bội 1. Có mang và phân loại: a)Khái niệm: Làm biến hóa số lượng NST trong 1 hay một số cặp tương đồng. B)Phân loại: -Thể một: 1 cặp NST mất 1 NST và bộ NST tất cả dạng 2n - 1. -Thể không: 1 cặp NST mất 2 NST và bộ NST có dạng 2n - 2. -Thể ba: 1 cặp NST thêm một NST và cỗ NST gồm dạng 2n + 1. Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ phường 4 tài liệu ôn tập sinh 12 -Thể bốn: 1 cặp NST thêm 2 NST và bộ NST tất cả dạng 2n + 2. 2. Bề ngoài phát sinh a) Trong bớt phân - bởi sự phân ly NST không thông thường ở 1 hay như là 1 số cặp công dụng tạo ra những giao tử thiếu, quá NST (n -1; n + 1 giao tử lệch nhiễm). - những giao tử này kết phù hợp với giao tử thông thường → thể lệch bội. B) vào nguyên phân - vào nguyên phân một vài cặp NST phân ly không bình thường hình thành tế bào lệch bội. -Tế bào lệch bội thường xuyên nguyên phân → một phần cơ thể có các tế bào bị lệch bội → thể khảm. 3. Hậu quả: Đột đổi thay lệch bội tuỳ theo từng loài mà lại gây ra các hậu quả không giống nhau như: tử vong, giảm sức sống, giảm năng lực sinh sản… 4. Ý nghĩa Đột biến lệch bội hỗ trợ nguyên liệu đến tiến hoá với trong chọn giống. II. Đột biến chuyển đa bội 1. Quan niệm và cách thức phát sinh thể tự nhiều bội a) Khái niệm: Là dạng bỗng nhiên biến có tác dụng tăng một số nguyên lần bộ NST đối chọi bội của loại và lớn hơn 2n ( 3n, 4n, 5n, 6n. . . ). B) phép tắc phát sinh - Dạng 3n là do sự kết hợp giữa giao tử n cùng với giao tử 2n (giao tử lưỡng bội). - Dạng 4n là do sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n hoặc trong lần nguyên phân đầu tiên của phù hợp tử tất cả những cặp NST không phân ly. 2. Tư tưởng và nguyên tắc phát sinh thể dị đa bội. A) Khái niệm: Sự tăng số bộ NST đối chọi bội của 2 loài không giống nhau trong 1 tế bào. B) qui định hình thành: - Do hiện tượng lạ lai xa cùng đa bội hoá. 3. Hậu quả với vai trò của đột biến nhiều bội - Tế bào nhiều bội thường có số lượng ADN tăng gấp bội → tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng cải tiến và phát triển mạnh khả năng chống chịu tốt. . . - Đột biến đa bội đóng vai trò đặc trưng trong tiến hoá (hình thành loại mới) với trong trồng trọt ( tạo cây trồng năng suất cao. . . ) * kỹ năng và kiến thức bổ sung: - những thể lệch bội cũng giống như như những thể nhiều bội lẻ hay mất năng lực sinh sản hữu tính do trở ngại trong quy trình giảm phân tạo giao tử cùng nếu giảm phân được sinh ra có những giao tử ko bình thường. - nếu như xét 1 lôcut gen trên cặp NST nào đó thể bỗng nhiên biến lệch bội dạng tía và chợt biến nhiều bội dạng 3n đều phải sở hữu kiểu ren tương tự hệt nhau ví dụ Aaa khi bớt phân đã sinh ra những loại giao tử như sau: - Giao tử thông thường A, a. - Giao tử không thông thường Aa, aa. - những thể nhiều bội thường gặp mặt ở thực trang bị còn ở động vật nhất là động thứ bậc cao thì hiếm chạm mặt là bởi khi các khung người động đồ dùng bị đa thường dẫn đến làm giảm sức sống, gây xôn xao giới tính, mất năng lực sinh sản hữu tính và thường tử vong. Một số điểm lưu ý phân biệt giữa thể lệch bội cùng thể đa bội Thể lệch bội Thể nhiều bội Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p. 5 tư liệu ôn tập sinh 12 - Sự trở nên động con số NST xẩy ra ở 1 vài ba cặp. - con số NST trong mỗi cặp hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm. - thường có hình ảnh hưởng có hại đến thể đột nhiên biến và thông thường có kiểu hình không bình thường. - Thể lệch bội thường mất kỹ năng sinh sản hữu tính do khó khăn trong giảm phân tạo giao tử. - Thể lệch bội có thể chạm chán ở cả động vật và thực vật. - Sự biến đổi động số lượng NST xẩy ra ở tất cả những cặp NST. - số lượng NST trong mỗi cặp chỉ gồm tăng một số nguyên lần bộ đối chọi bội. - Thường có lợi cho thể hốt nhiên biến vì thể nhiều bội thường sinh trưởng , cải tiến và phát triển mạnh, chống chịu tốt. - Thể đa bội chẵn sinh sản hữu tính bình thường còn thể nhiều bội lẻ mới trở ngại trong sinh sản hữu tính. - Thể đa bội thường gặp ở thực đồ ít chạm chán ở hễ vật. Chương II. Tính quy pháp luật của hiện tượng kỳ lạ di truyền bài bác 8: Quy qui định Menđen: quy phương pháp phân ly I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học tập của Menđen: 1. Phương pháp lai: - bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng. - cách 2: Lai những dòng thuần chủng khác biệt nhau vì chưng 1 hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích công dụng lai sinh hoạt đời F1, F2, F3. - bước 3: áp dụng toán tỷ lệ để phân tích kết quả lai, tiếp nối đưa ra mang thuyết lý giải kết quả. - cách 4: Tiến hành chứng tỏ cho giả thuyết của mình. 2. Phương thức phân tích bé lai của Menđen: - xác suất phân ly làm việc F2 xê dịch 3:1. - cho các cây F2 từ bỏ thụ phấn rồi phân tích phần trăm phân ly ngơi nghỉ F3 Menđen thấy phần trăm 3: 1 sinh sống F2 thực chất là phần trăm 1:2:1 II. Hình thành học thuyết khoa học: 1. Mang thuyết của Menđen: - mỗi tính trạng đều do 1 cặp nhân tố di truyền nguyên lý và vào tế bào các yếu tố di truyền không hoà trộn vào nhau. - Giao tử chỉ chứa 1 trong 2 member của cặp yếu tố di truyền. - lúc thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên 2. Chứng tỏ giả thuyết: - mỗi giao tử chỉ chứa một trong các 2 thành viên của cặp yếu tố di truyền cho nên vì vậy sẽ hiện ra 2 nhiều loại giao tử với mỗi một số loại chiếm 50% ( 0,5). - phần trăm đồng trội là 0,5X 0,5=0,25 (1/4) - tỷ lệ dị vừa lòng tử là 0,25+ 0,25=0,5 (2/4) - tỷ lệ đồng lặn là 0,5X 0,5=0,25 (1/4) 3. Quy phương tiện phân ly: - mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định, 1 có xuất phát từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. - các alen của ba và người mẹ tồn tại trong tế bào cơ thể con 1 cách riêng rẽ ko hoà trộn vào nhau. - Khi có mặt giao tử các alen phân ly đồng đầy đủ về những giao tử đến ra 1/2 giao tử chứa alen này và 1/2 giao tử chứa alen kia. III. đại lý tế bào học tập của quy khí cụ phân ly: 1. Quan niệm sau Menđen: Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p. 6 tài liệu ôn tập sinh 12 -Trong tế bào sinh dưỡng những gen cùng NST luôn tồn tại thành từng cặp. -Khi sút phân chế tạo ra giao tử mỗi alen, NST cũng phân ly đồng mọi về những giao tử. 2. Quan niệm hiện đại: - mỗi gen chiếm phần 1 vị trí khẳng định trên NST được gọi là locut. - Một gen rất có thể tồn trên ở các trạng thái khác nhau và từng trạng thái đó gọi là alen. Bài xích 9 Quy cách thức Menđen: quy luật pháp phân ly chủ quyền I. Thí điểm lai nhị tính trạng: 1. Thí nghiệm: Ptc hạt vàng, trót lọt X phân tử xanh, nhăn F 1 100% cây đến hạt đá quý trơn F 2 315 phân tử vàng, trơn: 108 hạt vàng nhăn: 101 hạt xanh, trơn: 32 hạt xanh nhăn 2. Giải thích: A luật hạt vàng; a quy định hạt xanh B pháp luật hạt trơn B; b khí cụ hạt nhăn → Ptc phân tử vàng, trơn gồm kiểu gen AABB Ptc hạt xanh nhăn có kiểu gene aabb - Viết sơ trang bị lai cho F 2 ta thu được tỷ lệ phân ly dạng hình hình là: 9/16 vàng, trót lọt ( A−B− ); 3/16 vàng, nhăn (A−bb); 3/16 xanh, trơn tru (aaB−); 1/16 xanh, nhăn ( aabb) II. Cơ sở tế bào học: 1. Trường vừa lòng 1: (Các ren A - phân tử vàng và B - hạt trơn; a - xanh với b - phân tử nhăn phân ly thuộc nhau) => kết quả cho ra 2 một số loại giao tử AB với ab với xác suất ngang nhau. 2. Trường thích hợp 2: (Các gene A - hạt vàng cùng b - phân tử nhăn ; a - xanh và B - phân tử trơn phân ly cùng nhau) => hiệu quả cho ra 2 loại giao tử Ab và aB với tỷ lệ ngang nhau. Công dụng chung: Sự phân ly của các cặp NST theo 2 trường vừa lòng trên cùng với xác suất hệt nhau nên kiểu dáng gen AaBb đã tạo ra 4 các loại giao tử : AB, Ab, aB, ab với tỷ lệ ngang nhau. III. Ý nghĩa của những quy công cụ Menđen - dự kiến trước được tác dụng lai. - Là đại lý khoa học tập giả mê thích sự đa dạng mẫu mã phong phú của sinh đồ vật trong trường đoản cú nhiên. - Bằng phương thức lai có thể tạo ra những biến dị tổng hợp mong mong mỏi trong chăn nuôi trồng trọt. Bài bác 10 hệ trọng gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của ren I. Liên can gen - Khái niệm là sự việc tác ảnh hưởng qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành vẻ bên ngoài hình. Bản chất là sự liên hệ giữa các sản phẩm của bọn chúng trong quy trình hình thành thứ hạng hình. 1. Tương tác bổ sung Khái niệm : Tương tác bổ sung cập nhật kiểu tương tác trong các số ấy các gene cùng tác động sẽ ra đời một giao diện hình mới. Ví dụ như : A-B- khí cụ hoa đỏ ; hình dáng : A-bb; aaB- ; aabb hình thức hoa trắng. P : AaBb x AaBb => F 1 Cho phần trăm kiểu hình 9 Hoa đỏ: 7 Hoa trắng 2. Can dự cộng gộp: Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ phường 7 tài liệu ôn tập sinh 12 Khái niệm: Là kiểu dáng tương tác trong số ấy các gene trội cùng chi phối mức độ biểu thị của hình dạng hình. Ví dụ: Màu da người ít nhất do 3 gene (A,B,C) nằm trên 3 cặp NST tương đồng không giống nhau chi phối. - đa phần các tính trạng con số (năng xuất) là do nhiều gen luật pháp tương tác theo phong cách cộng gộp quy định. II. Tác động ảnh hưởng đa hiệu của gen: 1. Khái niệm: khái niệm : Một gen tác động đến sự thể hiện của các tính trạng khác điện thoại tư vấn là gen nhiều hiệu. Ví dụ: - HbA hồng cầu thông thường - HbS hồng cầu lưỡi liềm → gây xôn xao bệnh trong khung người Bài 11 liên kết gen và hoán vị ren I. Links gen 1. Thí nghiệm: - Ptc Thân xám, cánh lâu năm X đen, cụt → 100% thân xám, cánh dài. - ♂ F 1 thân xám, cánh nhiều năm X ♀ đen, cụt →Fa 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cụt 2. Giải thích: - mỗi NST gồm một p. Tử ADN. Bên trên 1 phường tử đựng được nhiều gen, mỗi gen chỉ chiếm 1 vị trí khẳng định trên ADN (lôcut)→ những gen bên trên 1 NST di truyền cùng mọi người trong nhà → gene liên kết. - Số đội gen links = con số NST trong bộ đối chọi bội (n). II. Thiến gen: 1. Nghiên cứu của Moocgan và hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen: - ♀ F 1 thân xám, cánh dài X ♂ đen, cụt →Fa 495 thân xám, cánh nhiều năm ; 944 đen, cụt 206 thân xám, cánh cụt; 185 đen, nhiều năm 2. Cửa hàng tế bào học tập của hiện tượng hoán vị gen: - Gen phép tắc màu thân và kích cỡ cánh nằm trên cùng 1 NST. - Trong bớt phân tạo ra giao tử xẩy ra tiếp phù hợp dẫn đến bàn bạc đoạn NST thân 2 NST trong cặp tương đồng (đoạn bàn bạc chứa 1 trong những 2 ren trên)→ hoạn gen. - Tần số hoán vị gene (f%)=tổng tỷ lệ % giao tử sinh ra vày hoán vị. - Tần số hoán vị gen (f%)≈ 0% − 1/2 (f%≤50%) - các gen càng sát nhau bên trên NST thì f % càng bé dại và trái lại f % càng lớn. III. Ý nghĩa của hiện nay tượng liên kết gen với hoán vị gen: 1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen: - những gen trên cùng 1 NST luôn di truyền cùng nhau nên duy trì sự bất biến của loài. - dễ dàng cho công tác chọn giống. 2. Ý nghĩa của hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen: - Do hiện tượng lạ hoán vị gene →tạo ra nhiều loại giao tử →hình thành nhiều tổ hợp gen bắt đầu tạo nguồn nguyên liệu biến dị di truyền cho quá trình tiến hoá và công tác làm việc chọn giống. - địa thế căn cứ vào tần số hoán vị gen → trình tự những gen trên NST (xây dựng được bạn dạng đồ gen). - Quy cầu 1% hoán vị gene =1 cM(centimoocgan) Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p 8 tư liệu ôn tập sinh 12 bài bác 12 Di truyền links với giới tính và di truyền ngoại trừ nhân I. Di truyền link với giới tính: 1. NST giới tính và chế độ tế bào học khẳng định giới tính bởi NST: a) NST giới tính: - Là NST chứa các gen luật pháp giới tính. - Cặp NST giới tính hoàn toàn có thể tương đồng( ví dụ XX) hoặc không tương đương ( ví dụ XY). - trên cặp NST giới tính không tương đương có phần đa đoạn tương đương ( như thể nhau thân 2 NST ) và phần nhiều đoạn không tương đương (chứa những gen khác nhau đặc trưng cho NST đó) b) một vài số dạng hình NST giới tính: + Dạng XX và XY - ♀ XX, ♂ XY: Người, lớp thú, con ruồi giấm . - ♂ XX, ♀ XY: Chim, bướm . + Dạng XX và XO: Châu chấu ♀ XX, ♂ XO 2. Sự di truyền link với giới tính: a) gen trên NST X: - Thí nghiệm: SGK - Giải thích: gen chế độ màu mắt nằm trên NST X không có alen tương xứng trên Y yêu cầu con đực (XY) chỉ có một gen lặn là được biểu hiện ra phong cách hình. B) gene trên NST Y: - ren nằm bên trên NST Y không có alen bên trên X luôn luôn được biểu lộ ra dạng hình hình ở một giới chứa NST Y. C) Ý nghĩa của việc di truyền liên kết với giới tính: - Phát hiện tại sớm giới tính của vật dụng nuôi nhằm đem lại tác dụng kinh tế cao vào chăn nuôi. - chủ động tạo ra điểm lưu ý di truyền như thế nào đó lắp với giới tính. II. Di truyền bên cạnh nhân: 1.Ví dụ: ( cây hoa phấn Mirabilis jalapa) - Lai thuận:♀ lá đốm X ♂ lá xanh→ thu được F 1 100% lá đốm. - Lai nghịch:♀ lá xanh X ♂ lá đốm → chiếm được F 1 100% lá xanh. 2. Giải thích: - lúc thụ tinh giao tử đực chỉ truyền nhân mà phần đông không truyền tế bào chất cho trứng. - các gen phía bên trong tế bào chất ( vào ty thể hoặc lục lạp) chỉ được bà bầu truyền cho nhỏ qua tế bào chất của trứng. - Sự phân ly loại hình của đời con so với các tính trạng bởi vì gen phía bên trong tế bào chất phương pháp rất phức tạp. * Kết luận: có 2 hệ thống di truyền là dt trong nhân và di truyền kế bên nhân ( dt theo mẫu mẹ) bài 13 Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự bộc lộ của ren I. Quan hệ giữa gen cùng tính trạng: 1. Mối quan hệ: - Gen(ADN )→mARN→ Pôlipeptit → Prôtêin → tính trạng. 2. Đặc điểm: - Sự biểu lộ của gen qua nhiều bước bởi thế nên rất có thể bị nhiều yếu tố môi trường phía bên trong cũng như bên phía ngoài chi phối. II. Sự cửa hàng giữa hình trạng gen với môi trường: Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p 9 tư liệu ôn tập sinh 12 1. Ví dụ 1: - Thỏ Himalaya gồm bộ lông trắng nuột toàn thân, nước ngoài trừ các đầu mút của khung người như tai, bàn chân, đuôi cùng mõm bao gồm lông color đen. - Giải thích: đầy đủ tế bào sống đầu mút khung hình có nhiệt độ thấp hơn phải chúng có chức năng tổng hợp được nhan sắc tố melanin khiến cho lông đen. 2. Ví dụ 2: - những cây hoa Cẩm tú trồng trong môi trường xung quanh đất bao gồm độ pH không giống nhau cho color hoa có độ đậm nhạt khác nhau giữa tím và đỏ. 3. Ví dụ 3: - ở trẻ em bệnh phêninkêtô niệu làm thiểu năng trí óc và một loạt những xôn xao khác - lý do do 1 gene lặn trên NST thường chế độ gây xôn xao chuyển hoá axit amin phêninnalanin. III.Mức phản bội ứng của kiểu dáng gen: 1. Khái niệm: - Tập hợp hầu như kiểu hình khác nhau của cùng 1 loại gen tương xứng với những môi trường khác biệt là mức phản nghịch ứng của kiểu gen. 2. Đặc điểm: - Mỗi thứ hạng gen có mức phản ứng khác nhau trong các môi trường xung quanh sống khác biệt - Tính trạng có thông số di truyền phải chăng là tính trạng có mức phản bội ứng rộng; hay là các tính trạng số lượng( năng suất, sản lượng trứng .) - Tính trạng có thông số di truyền cao → tính trạng có mức phản nghịch ứng khiêm tốn thường là những tính trạng chất lượng(Tỷ lệ p. Trong sữa hay trong gạo .) bài xích 16 + 17 : cấu tạo di truyền của quần thể. I. Các đặc trưng di truyền của quần thể. - Tần số alen - Tần số của một alen nào đó được tính bằng tỉ lệ Giữa con số alen kia trên tổng thể alen của những loại alen không giống nhau cảu gen kia trong quần thể tại một thời điểm xác định. - Tần số phong cách gen - Tần số của một một số loại kiểu ren nào đó trong quần thể được xem bằng tỉ lệ số thành viên có thứ hạng gen kia trên tổng số thành viên trong quần thể. II. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn cùng giao phối gần. 1. Quần thể trường đoản cú thụ phấn. - Ở thực vật. - trường hợp ử núm hệ căn nguyên xét 1 cá thể có hình trạng gen dị thích hợp Aa sau n vậy hệ từ thụ phấn thì tỉ lệ dạng hình gen như sau : Đồng hợp trội AA=( 1 1 2 n   −  ÷   )/2, dị thích hợp Aa = 1 2 n    ÷   , đồng hòa hợp lặn aa = ( 1 1 2 n   −  ÷   )/2 - Thành phần thứ hạng gen của quần thể cây trường đoản cú thụ phấn sau n thay hệ từ thụ phấn đổi khác theo chiều hướng tỉ lệ thể dị hợp giảm dần tỉ lệ thành phần thể đồng thích hợp tăng lên. 2. Quần thể giao phối ngay gần (giao phối cận huyết). Gv: Hoa ̀ ng Huy Hiê ̣ p. 10 <...>... Trường, sinh thiết bị và con người bài bác 42 : Hệ Sinh Thái I định nghĩa hệ sinh thái Hệ sinh thái bao gồm quần làng mạc sinh vật cùng sinh cảnh VD: Hệ sinh thái ao hồ,đồng ruộng, rừng…… Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn hảo và kha khá ổn định nhờ những sinh vật luôn luôn tác động cho nhau và đồng thời tác động ảnh hưởng qua lại với các thành phần vô sinh trong hệ sinh thái , bàn bạc chất và năng lượng giữa các sinh vật... ôn tập sinh 12 30 a Do đổi khác của các nhân tố sinh thái vô sinh ( khí hậu, thổ nhưỡng) - team các nhân tố vô sinh ảnh hưởng tác động trực tiếp lên sinh vật nhưng mà không dựa vào vào tỷ lệ cá thể trong quần thể nên có cách gọi khác là nhóm yếu tố không nhờ vào mật độ quần thể - Các yếu tố sinh thái vô sinh tác động đến tâm trạng sinh lí của những cá thể.Sống trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sức sinh sản... Quần xã và giữa quần làng mạc – sinh cảnh chúng biểu lộ chức năng của 1 tổ chức sống II những thành phấn cấu trúc của hệ sinh thái Gv: Hoàng Huy Hiêp ̣ tài liệu ôn tập sinh 12 32 Gồm tất cả 2 nguyên tố 1 nguyên tố vô sinh ( sinh cảnh ): + các yếu tố nhiệt độ + những yếu tố thổ nhưỡng + Nước và xác sinh vật dụng trong môi trường thiên nhiên 2 nguyên tố hữu sinh ( quần làng mạc sinh đồ vật ) Thực vật, động vật và vi sinh đồ gia dụng Tuỳ theo chức... động vật hoang dã và vi sinh vật Tuỳ theo công dụng dinh dưỡng trong hệ sinh thái chúng được xếp thành 3 team + Sinh đồ sản xuất: … + Sinh đồ dùng tiêu thụ: … + Sinh đồ gia dụng phân giải: … III những kiểu hệ sinh thái trên trái đất tất cả hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái và hệ sinh thái nhân tạo: 1 Hệ sinh thái tự nhiên: gồm: bên trên cạn, dưới nước 2 Hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái nhân tạo đóng góp vai trò không còn sức quan trọng trong cuộc... Tổng thể quần xã, bạn ta xây dựng các tháp sinh thái - Có tía loại tháp sinh thái: Tháp số lượng, Tháp sinh khối, Tháp năng lượng: bài xích 44 : quy trình Sinh Địa Hóa và Sinh Quyển Gv: Hoàng Huy Hiêp ̣ tài liệu ôn tập sinh 12 33 I- hiệp thương vật hóa học qua quy trình sinh địa hóa - chu trình sinh địa hoá là quy trình trao đổi các chất trong thoải mái và tự nhiên - Một chu trình sinh địa hoá bao gồm có những phần: tổng phù hợp các... B.Nhân tố hữu sinh: vi sinh vật,nấm,động vật,thực vật cùng con người II.Giới hạn sinh thái 1.Giới hạn sinh thái:là khoảng tầm giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật hoàn toàn có thể tồn trên và phát triển -Khoảng thuận lợi:là khoảng tầm của các yếu tố sinh thái ở mức độ cân xứng cho sinh vật dụng sinh tiến hành các tác dụng sống tốt nhất có thể -Khoảng phòng chịu:khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế... Của các nhân tố sinh thái khiến ức chế cho vận động sống của sinh vật dụng 2.ổ sinh thái:Là không khí sinh thái mà lại ở đó đều điều kiện môi trường quy định sự mãi mãi và trở nên tân tiến không hạn định của thành viên của chủng loại -ổ sinh thái gồm:ổ sinh thái riêng và ổ sinh thái bình thường -Sinh đồ dùng sống trong một ổ sinh thái nào đó thì hay phản ánh tính năng của ổ sinh thái đó thông qua những dấu hiệu về hình hài của chúng... Hiêp ̣ tài liệu ôn tập sinh 12 28 bài xích 36: Quần Thể Sinh thứ Và các Mối quan hệ nam nữ Giữa các Cá Thể vào Quần Thể I Quần thể sinh trang bị và quy trình hình thành quần thể sinh đồ gia dụng 1.Quần thể sinh đồ vật Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời hạn nhất định, có khả năng sinh sản và tạo ra thế hệ mới 2.Quá trình xuất hiện quần thể sinh vật cá thể phát tánmôi... Của sinh vật dụng là bao gồm tất cả các yếu tố xung xung quanh sinh vật,có tác động trực tiếp hoặc con gián tiếp làm ảnh hưởng tới sự tồn tại, sinh trưởng, cải cách và phát triển và mọi hoạt động vui chơi của sinh đồ dùng b.Phân loại môi trường nước, môi trường xung quanh đất, môi trường xung quanh không khí, môi trường xung quanh sinh trang bị 2.Các nhân tố sinh thái a.Nhân tố sinh thái vô sinh: (nhân tố đồ dùng lí cùng hóa học)khí hậu,thổ nhưỡng ,nước cùng địa hình b.Nhân tố hữu sinh: vi... Bốc khá nước cùng bề mặt đất III- Sinh quyển 1/ định nghĩa Sinh Quyển Sinh quyển là toàn thể sinh trang bị sống trong những lớp đất, nước và không khí của trái đất 2/ các khu sinh học trong sinh quyển - quần thể sinh học tập trên cạn: đồng rêu đới lạnh, rừng thông phương Bắc, rừng rụng lá ôn đới,… - khu sinh học tập nước ngọt: khu nước đứng ( đầm, hồ, ao, )và khu nước tan ( sông suối) - quần thể sinh học tập biển: + theo chiều thẳng . Hoá chất 5BU, NMS…) tốt sinh học(1 số virut…). - bên trong: do rối loạn các quy trình sinh lí hóa sinh vào tế bào. 2. Phương pháp phát sinh bất chợt biến gen: a). Loài. 3.

Xem thêm: Giải Sinh 8 Bài 53: Hoạt Động Thần Kinh Cấp Cao Ở Người Ngắn Gọn

Dẫn chứng địa lý sinh đồ dùng học: a) Đặc điểm: - các cá thể cùng loài tất cả cùng khu phân bổ địa lý. Sự như thể nhau giữa các sinh vật chủ yếu là vì chúng