Dưới đây là đề cương bỏ ra tiết, đúng chuẩn và dễ hiểu dành riêng cho thí sinh ôn thi THPT nước nhà môn Sinh học.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm:

1/ Chương 1: chính sách Di Truyền Và thay đổi Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quy trình nhân song ADNBài 2: Phiên mã cùng dịch mãBài 3: Điều hòa vận động genBài 4: Đột biến chuyển genBài 5: Nhiễm nhan sắc thể và chợt biến kết cấu nhiễm nhan sắc thểBài 6: Đột biến con số nhiễm dung nhan thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát những dạng hốt nhiên biến số lượng nhiễm nhan sắc thể trên tiêu bạn dạng cố định với trên tiêu phiên bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy lý lẽ Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy quy định Menđen Quy vẻ ngoài phân liBài 9: Quy giải pháp phân li độc lậpBài 10: liên hệ gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của genBài 11: link gen cùng hoán vị genBài 12: Di truyền links với giới tính với di truyền quanh đó nhânBài 13: Ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh lên sự bộc lộ của genBài 15: bài bác tập chương I với chương II

3/ Chương 3: dt Học Quần Thể

Bài 16: kết cấu di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền cùng quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng di truyền Học

Bài 18: chọn giống vật dụng nuôi và cây cỏ dựa trên nguồn biến dị tổ hợpBài 19: sản xuất giống bằng cách thức gây tự dưng biến và technology tế bàoBài 20: chế tạo giống mới nhờ technology gen

5/ Chương 5: di truyền Học Người

Bài 21: di truyền y họcBài 22: đảm bảo an toàn vốn gen của loài bạn và một số trong những vấn đề thôn hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: dẫn chứng Và qui định Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóaBài 25: đạo giáo Lamac với học thuyết ĐacuynBài 26: lý thuyết tiến hóa tổng thích hợp hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể mê say nghiBài 28: LoàiBài 29: quy trình hình thành loàiBài 30: quá trình hình thành loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự tạo nên Và cách tân và phát triển Của cuộc đời Trên Trái Đất

Bài 32: xuất phát sự sốngBài 33: Sự cải tiến và phát triển của sinh giới qua những đại địa chấtBài 34: Sự tạo nên loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường sống cùng các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh thiết bị và quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh đồ vật (tiếp theo)Bài 39: biến động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần làng Sinh Vật

Bài 40: Quần làng sinh đồ gia dụng và một số đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn vắt sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo đảm Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: hiệp thương vật hóa học trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa với sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện trong hệ sinh thái xanh và hiệu suất sinh tháiBài 46: thực hành thực tế Quản lí và sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái xanh học

Tóm tắt dễ nắm bắt nhất kiến thức và kỹ năng Sinh học lớp 12 đến thí sinh ôn thi nhanh tránh liệt

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 12 TRÁNH LIỆT TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*