Trong bài học kinh nghiệm này, những em sẽ được học những kiến thức như:trao đổi vật hóa học trong quần buôn bản sinh thiết bị (chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng), tháp sinh thái (định nghĩa, phân loại),mối quan hệ giới tính giữa những loài sinh vật trình bày qua chuỗi với lưới thức ăn, bảo vệ vòng tuần hoàn vật hóa học trong quần xã
Bạn đang xem: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

1. đoạn clip bài giảng

2. Cầm tắt lý thuyết

2.1.Trao đổi vật hóa học trong quần xã sinh vật

2.2.Tháp sinh thái

3. Rèn luyện bài 43 Sinh học tập 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK & Nâng cao

4. Hỏi đápBài 43 Chương 3 Sinh học 12


*

a. Chỗi thức ănLà một dãy gồm nhiều loài sinh vật tất cả quan hệ dinh dưỡng với nhau với mỗi loài là 1 mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa tất cả nguồn thức ăn là đôi mắt xích phía trước vừa là nguồn thức nạp năng lượng của mắt xích phía sauVí dụ:

*

Có 2 các loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn mở màn bằng cây xanh→động vật ăn uống thực vật→động vật ăn động vật

Ví dụ: cây ngô→sâu nạp năng lượng lá ngô→nhái→rắn hổ mang→diều hâu

Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng hóa học hữu cơ bị phân giải→sinh vật dụng phân giải mùn, buồn phiền hữu cơ→động vật nạp năng lượng sinh vật phân giải→các động vật hoang dã ăn động vật hoang dã khác

Ví dụ: lá, cành khô→mối→ nhện→thằn lằn

b. Lưới thức ănLưới thức ăn uống trong một quần xã gồm nhiều chuỗi thức ăn có tương đối nhiều mắt xích chung.Quần buôn bản sinh vật dụng càng đa dạng và phong phú về thành phần loại thì lưới thức ăn uống trong quần xóm càng phức tạpVí dụ: Lưới thức ăn trong hệ sinh thái xanh rừng

*

c. Bậc dinh dưỡngTrong 1 lưới thức ăn, tập hợp những loài sinh vật tất cả cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.Trong quần xã có rất nhiều bậc dinh dưỡng:Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản xuất): sinh đồ dùng tự dưỡngBậc bổ dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1): động vật hoang dã ăn sinh đồ sản xuấtBậc bổ dưỡng câp 3 (sinh thứ tiêu thụ bậc 2): động vật ăn sinh thiết bị tiêu thụ bậc 1Bậc bồi bổ cấp 4, cung cấp 5 (sinh đồ vật tiêu thụ bậc 3, bậc 4)Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất: bậc sau cùng trong chuỗi thức ăn.Ví dụ: Bậc dinh dưỡng của quần làng sinh vật

*
Xem thêm: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Trụ Não, Tiểu Não, Não Trung Gian

2.2. Tháp sinh thái


Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác minh bằng con số cá thể, sinh khối hay năng lượng ở từng bậc dinh dưỡng

Có 3 loại tháp sinh thái:

Tháp số lượng: được thành lập trên con số cá thể sinh thiết bị ở từng bậc dinh dưỡng.

*

Tháp sinh khối: được xây dừng dựa trên khối lượng tổng số của toàn bộ các sinh đồ dùng trên 1 đối kháng vị diện tích hay thể tích làm việc mỗi bậc dinh dưỡng.

*

Tháp năng lượng: là hoàn thành xong nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên 1 1-1 vị diện tích s hay thể tích trong 1 đơn vị thời gian ở từng bậc dinh dưỡng.

*