toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Trên quả địa cầu, ví như cứ phương pháp 10o, ta vẽ một tởm tuyến, thì có tất cả bao nhiêu ghê tuyến? nếu cứ cách 10o, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ đường Bắc và từng nào vĩ con đường Nam?


*

Trên trái Địa cầu. Ví như cử biện pháp 10°. Ta vẽ một gớm tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến. Trường hợp cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến đường thì ta gồm 9 vĩ tuyến đường Bắc sinh hoạt nửa cầu Bắc cùng 9 vĩ tuyến Nam ở nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến đường 0° chung cho tất cả hai nửa cầu. Vĩ con đường 90°B ở rất Bắc với vĩ đường 90°N ở cực Nam là nhị điểm rất Bẳc và cực Nam.

Bạn đang xem: Trên quả địa cầu nếu cứ cách 10


Trả lời:

Trên quả Địa cầu. Trường hợp cử giải pháp 10°. Ta vẽ một ghê tuyến, thì có toàn bộ 36 gớm tuyến. Trường hợp cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến thì ta gồm 9 vĩ tuyến Bắc làm việc nửa mong Bắc với 9 vĩ tuyến đường Nam nghỉ ngơi nửa mong Nam. Đường Xích đạo là vĩ đường 0° chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến 90°B ở rất Bắc cùng vĩ con đường 90°N ở rất Nam là nhì điểm cực Bẳc và rất Nam.


1. Trên trái Địa cầu, nếu cứ biện pháp 10o, ta vẽ một khiếp tuyến, thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến đường ? ví như cứ phương pháp 10o, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ sở hữu được bao nhiêu vĩ con đường Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng mang lại Trái Đất với ghi trên đó : cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa ước Bắc, nửa ước Nam.


1. Trên trái Địa cầu. Trường hợp cử phương pháp 10°. Ta vẽ một tởm tuyến, thì có toàn bộ 36 kinh tuyến. Nếu cứ 10° ta vẽ một vĩ đường thì ta có 9 vĩ tuyến Bắc sống nửa mong Bắc với 9 vĩ tuyến đường Nam làm việc nửa ước Nam. Đường Xích đạo là vĩ đường 0° chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ con đường 90°B ở rất Bắc và vĩ con đường 90°N ở cực Nam là nhị điểm cực Bẳc và cực Nam.

2. xích đạo cực nam cực bắc nửa ước bắc nửa mong nam


1.

Trên trái Địa cầu. Ví như cử giải pháp 10°. Ta vẽ một ghê tuyến, thì có tất cả 36 khiếp tuyến. Trường hợp cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến đường thì ta bao gồm 9 vĩ con đường Bắc sinh sống nửa ước Bắc cùng 9 vĩ tuyến Nam ngơi nghỉ nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ con đường 0° chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ đường 90°B ở rất Bắc với vĩ đường 90°N ở rất Nam là hai điểm cực Bẳc và cực Nam


 

1. Trên quả Địa cầu, ví như cứ biện pháp 10Trên quả Địa cầu. Nếu cử giải pháp 10°. Ta vẽ một gớm tuyến, thì có toàn bộ 36 khiếp tuyến. Giả dụ cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến thì ta tất cả 9 vĩ tuyến Bắc làm việc nửa ước Bắc cùng 9 vĩ tuyến đường Nam ở nửa ước Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến 0° chung cho tất cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến 90°B ở cực Bắc và vĩ con đường 90°N ở rất Nam là hai điểm rất Bẳc và cực Nam.

2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng mang đến Trái Đất và ghi trên đó : rất Bắc, cực Nam, mặt đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa mong Nam.

rất Bắc Nửa ước Bắc Đường Xích Đạo Nửa cầu Nam cực Nam

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Trên trái Địa Cầu, giả dụ cứ biện pháp 10º, ta vẽ một kinh tuyến thì có toàn bộ bao nhiêu kinh tuyến ? ví như cứ bí quyết 10º , ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ con đường Bắc và từng nào vĩ con đường Nam?


Lớp 6 Địa lý
1
0
Gửi hủy

- Trên trái Địa cầu. Giả dụ cứ cách 10º, ta vẽ một kinh tuyến, thì có toàn bộ 36 tởm tuyến.

- nếu như cứ 10º ta vẽ một vĩ tuyến đường thì ta bao gồm 9 vĩ tuyến Bắc ở nửa cầu Bắc cùng 9 vĩ tuyến Nam sống nửa ước Nam.


Đúng 0

phản hồi (1)

Trên trái Địa Cầu, trường hợp cứ phương pháp 100, ta vẽ một kinh đường thì có toàn bộ bao nhiêu kinh con đường ? trường hợp cứ giải pháp 100 ta vẽ một vĩ tuyến đường thì sẽ sở hữu được bao nhiêu vĩ con đường Bắc và từng nào vĩ con đường Nam? 


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi hủy

36 kink con đường (ko kể con đường kinh tuyến gốc) 

18 vĩ tuyến(ko kể đường vĩ tuyến gốc)


Đúng 0

bình luận (0)

Hướng dẫn cách làm!

Giúp tôi!


Đúng 0
bình luận (0)

1/Trên trái địa cầu , trường hợp cứ giải pháp 100 , ta vẽ một kinh con đường , thì có tất cả bao nhiêu kinh đường ?Nếu cứ những 100 , ta vẽ một vĩ tuyến đường , thì sẽ sở hữu được bao nhiêu vĩ tuyến đường Bắc và từng nào vĩ tuyến Nam ?

2/Hãy vẽ một hình tròn trụ tượng trưng mang lại Trái Đất cùng ghi trên kia : cực Bắc,cực Nam, con đường Xích đạo, nửa mong Bắc, nửa mong Nam


Lớp 6 Địa lý Trái khu đất
1
0
Gửi diệt

Em tìm hiểu thêm ở đây nhé

https://opstinacajnice.com/hoi-dap/question/82367.html

Chúc em học tốt!


Đúng 0

comment (0)

Câu 2: Trên quả Địa ước nếu cứ biện pháp 10 vẽ 1 vĩ tuyến thì có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến?

A.36 vĩ con đường B.180 vĩ tuyến C.181 vĩ đường D.360 vĩ tuyến


Lớp 6 Địa lý
2
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (0)

Trên quả Địa cầu: - Nếu cứ biện pháp 10°, ta vẽ một kinh tuyếnthì tất cả tất cả 36 kinh tuyến. - Nếu cứ 10°, ta vẽ một vĩ đường thì ta  9 vĩ tuyến Bắc làm việc nửa cầu Bắc cùng 9 vĩ tuyến Nam ở nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến 0° bình thường cho cả hai nửa cầu.


Đúng 1
bình luận (0)

Nếu trên quả Địa ước cứ phương pháp 30độ ta vẽ một vĩ con đường thì có thê vẽ toàn bộ bao nhiêu vĩ tuyến đường ?


Lớp 6 Địa lý bài 1 : Vị trí bề ngoài và size của Trái đấ...
4
0
Gửi hủy

61 vĩ đường


Đúng 0

bình luận (0)

Chắc là 61 vĩ tuyến.


Đúng 0
comment (1)

61 vĩ tuyến


Đúng 0
phản hồi (0)

1 Trên trái Địa Cầu, giả dụ cứ biện pháp 10 độ, ta vẽ một tởm tuyến, thì có tất cả bao nhiêu kinh con đường ? trường hợp cứ giải pháp 10 độ, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có được bao nhiêu vĩ tuyến đường Bắc và bao nhiêu vĩ đường Nam ?

2 Hãy vẽ một hình trụ tượng chưng mang đến trái đất và ghi trên kia : rất Bắc, rất Nam, mặt đường xích đạo, nửa ước Bắc, nửa cầu Nam ?

3 tởm tuyến, vĩ đường là gì ?

4 ráng nào là kinh đường gốc, vĩ tuyến cội ? 

5 Tỉ lệ bạn dạng đồ cho họ biết điều gì ?

6 dựa vào số ghi tỉ trọng của các bạn dạng đồ tiếp sau đây : 1:200.000 với 1:6.000.000, cho thấy 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa ?


Lớp 6 Ngữ văn
1
0
Gửi hủy

1, Nếu cứ biện pháp 10 độ, ta vẽ một kinh đường thì có toàn bộ 36 ghê tuyến 

Nếu phương pháp 10 độ, ta vẽ một vĩ đường thì sẽ sở hữu được 9 vĩ tuyến Bắc cùng 9 vĩ con đường Nam

2, bạn tự vẽ .

3, - Kinh con đường là nửa con đường tròn nối liền cực Bắc với rất Nam

- Vĩ tuyến là những vòng tròn song song với con đường xích đạo, những vĩ tuyến chính là giao tuyến của bề mặt đất và mặt phẳng vuông góc với trục Trái Đất.

4 , Kinh tuyến gốc là con đường kinh tuyến gồm kinh độ là 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh.

​- Vĩ tuyến nơi bắt đầu là con đường vĩ tuyến tất cả vĩ độ 0 độ hay có cách gọi khác là xích đạo.

5, Tỉ lệ bạn dạng đồ là tỉ số khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với size thực của chúng trên thực địa.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 8 Bài 2: Cấu Tạo Cơ Thể Người Ngắn Gọn Nhất, Giải Sinh Học 8 Bài 2: Cấu Tạo Cơ Thể Người

6 , Nếu tl bản đồ: 1: 200 000 thì 5 centimet trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa:

5cm x 200 000 = 1000000cm = 10km.

Nếu tl bạn dạng đồ 1: 6 000 000 thì 5 centimet trên bản đồ này đã ứng với khoảng cách thực địa: