Hệ tuần máu gồm tim và hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

*

Máu đi trong khung hình thông qua 2 vòng tuần tuần trả là vòng tuần hoàn to và vòng tuần hoàn nhỏ

Đặc điểm so sánh

Vòng tuần trả nhỏ

Vòng tuần trả lớn

Đường đi của máu

Từ trọng tâm thất bắt buộc theo ứ đọng mạch phổi đến 2 lá phổi, theo tĩnh mạch máu phổi về chổ chính giữa nhĩ trái

Từ trung khu thất trái theo đụng mạch cảnh đến những tế bào rồi theo tĩnh mạch máu cảnh trên với tĩnh mạch cảnh bên dưới rồi về trung tâm nhĩ phải

Nơi trao đổi

Trao thay đổi khí sống phổi

Trao đổi chất ở tế bào

Vai trò

Thải CO2 với khí độc trong khung người ra môi trường ngoài

Cung cung cấp O2 cùng chất dinh dưỡng cho các vận động sống của tế bào

Độ nhiều năm vòng tải của máu

Ngắn hơn

Dài hơn vòng tuần trả nhỏ

- phương châm của tim với hệ mạch trong sự tuần hoàn máu:

+ Tim: teo bóp sản xuất lực đẩy ngày tiết đi qua các hệ mạch

+ Hệ mạch: dẫn máu từ tim (tâm thất) tới các tế bào cảu cơ thể, rồi lại từ các tế bào trở về tim (tâm nhĩ)

( ightarrow)Hệ tuần hoàn giúp lưu chuyển máu vào toàn cơ thể

2. Lưu giữ thông hệ bạch huyết

*

- Hệ bạch ngày tiết gồm:

+ mao quản bạch huyết

+ Mạch bạch huyết, tĩnh mạch máu máu

+ Hạch bạch huyết: chủ yếu là những tế bào bạch cầu

+ Ống bạch huyết tạo thành 2 phân hệ: phân hệ khủng và phân hệ nhỏ

- Đường đi của bạch huyết

Mao mạch bạch tiết à mạch bạch máu à hạch bạch ngày tiết à mạch bạch máu à ống bạch huyết à tĩnh mạch máu (hệ tuần hoàn)

- vai trò của mỗi phân hệ:

+ Phân hệ lớn: thu bạch huyết sinh hoạt nửa trên phía bên trái vầ nghỉ ngơi nửa bên dưới của cơ thể

+ Phân hệ nhỏ: thu bạch huyết sinh sống nửa trên bên bắt buộc cơ thể

- mục đích của hệ bạch huyết: Là khối hệ thống thoát nước của cơ thể, điều hành và kiểm soát mức độ dịch của cơ thể, lọc vi khuẩn và là chỗ sản sinh bạch huyết

II. Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

Câu 1:Hệ tuần trả máu tất cả những thành phần cấu tạo nào?

Hướng dẫn trả lời :

Hệ tuần trả máu bao gồm tim cùng hệ mạch

- Tim tất cả nửa trái bao gồm tâm nhĩ trái và trọng tâm thất trái, nửa phải bao gồm tâm nhĩ đề xuất và trọng tâm thất phải

- Hệ mạch gồm : vòng tuần hoàn nhỏ tuổi và vòng tuần hoàn lớn

Câu 2:Hệ bạch huyết bao gồm những thành phần kết cấu nào?

Hướng dẫn vấn đáp :

Hệ bạch huyết bao gồm phân hệ to và phân hệ bé dại :

- Phân hệ lớn tất cả : mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết

- Phân hệ nhỏ tuổi gồm :mao mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết, ống bạch huyết

Câu 3:Nêu tên vài cơ quan, bộ phận cơ thể và cho biết sự giao vận bạch huyết nơi đó dựa vào phân hệ nào?

Hướng dẫn trả lời :

- Phân hệ bé dại : cánh tay phải, tai, mắt bên phải, óc phải,..

- Phân hệ bự : cánh tay trái, mắt mặt trái, 2 chân, cơ quan (tim, gan, dạ dày, ruột, bọng đái,..)

III. Thắc mắc ôn tập

Câu 1:Vòng tuần hoàn bé dại : Hãy diễn đạt tóm tắt lối đi của máu cùng nêu vai trò ?

Câu 2:Hãy cho thấy thêm đường đi của máu trong tầm tuần hoàn bự ? các loại mạch máu làm sao làm trách nhiệm dẫn mãu từ trọng tâm thất nên đến phổi ?

Câu 3:Trình bày hầu hết điểm khác biệt giữa vòng tuần hoàn phệ và vòng tuần hoàn nhỏ tuổi ?