- Hoocmôn thực đồ dùng là các chất hữu cơ vị thực đồ dùng tiết ra, cây công dụng điều tiết chuyển động sống của cây.- Hoocmôn thực vật được chia thành 2 nhóm: đội hoocmôn kích thích có AIA, GA, xitôkinin với nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axit abxixic,-- các hoocmôn thực vật đang được áp dụng trong sản xuất nntt và công nghiệp thực phẩm.- những chất cân bằng sinh trưởng nhân tạo do không bị enzim phân giải sẽ tích lại các trong nông sản nên có thể gây ô nhiễm và độc hại cho con người.Bạn đang đọc: Ứng dụng của hoocmon thực đồ trong nông nghiệp

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Quan liền kề hình 35.1 với nêu tác động của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Bạn đang xem: Ứng dụng của hoocmon thực vật trong nông nghiệp

Tác đụng sinh lí của AIA.

Trả lời:

- Auxin kích mê thích sinh trưởng làm cho tăng kích thước quả dâu tây.

+ Ở nấc cơ thể, AIA tham gia vào nhiều họat đụng sống cùa cây như hướng động, ứng động, kích say đắm nảy mầm của hạt, của chồi, kích say đắm ra rễ phụ, diễn đạt tính ưu cố đỉnh (chồi đỉnh ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên).

Các chất Auxin tự tạo có cấu tạo và tính chất giống với AIA, ví dụ, ANA, AIB ... Auxin nhân tạo không tồn tại enzim phân giải nó, đề nghị được tích điểm trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và cồn vật.

Auxin tự nhiên và thoải mái và các auxin tự tạo như ANA, AIB, ... được thực hiện để kích say mê ra rễ sinh hoạt cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thủ trái (cà chua,...), chế tạo ra quả ko hạt, nuôi cấy mô với tế bào thực vật, diệt cây. Tránh việc dùng các chất auxin nhân tạo so với nông phẩm được thực hiện trực tiếp làm cho thức ăn.


*

Quan gần kề hình 35.2 và trình diễn tác động của gibêrelin so với sinh trưởng của thân cây ngô lùn

 


*

Gibêrelin kích thích sự sinh trưởng kéo dài của thân cây ngô lùn tạo cho nó đạt kích thước bình thường của cây ngô.

Xem thêm: Sinh Học Tốt Sinh Học Lớp 7,Sinh Lớp 7, Học Tốt Sinh Học 7

Quan gần cạnh hình 35.3 và mang lại nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự xuất hiện chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật)

Trả lời:

Xitôkinin hoại hóa sự phân hóa gây ra chồi thêm vào nuôi ghép mô callus


*

Quan cạnh bên hình 35.4 và cho thấy thêm người ta xếp quả chín cùng rất quả xanh để triển khai gì ?

Trả lời:

Người ta xếp quả chín khắp với trái xanh để quả cà chua chín giải phóng êtilen kích mê thích tăng nhanh quá trình chín của các quả cà chua xanh được xếp tầm thường với nó (quả chín).