Với kỹ năng về sinh trưởng và cách tân và phát triển ở thực thứ em đã áp dụng được trong cuộc sống thường ngày hàng ngày :

1. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng về sinh trưởng

- trong nghề trồng trọt: sử dụng gibêrelin nhằm thúc phân tử hoặc củ nảy mầm sớm khi bọn chúng còn sẽ ở tâm lý ngủ, ví dụ như thúc khoai tây nảy mầm.

Bạn đang xem: Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển

- vào công nghiệp rượu bia: áp dụng hoocmôn phát triển gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kỹ năng về vạc triển

- lựa chọn giống cây xanh theo vùng địa lí, theo mùa.

- Xen canh; chuyển, gối vụ cây nntt và trồng rừng láo lếu loài.

Ví dụ minh họa :

- Ứng dụng chất cân bằng sinh trưởng và phối kết hợp với tác động của điều kiện ngoại cảnh để lựa chọn cây trồng cân xứng với mùa vụ cùng nhập nội cây trồng, luân canh cùng xen canh.

Xem thêm: Giải Sinh 7 Chương 7: Sự Tiến Hóa Của Động Vật Môn Sinh Học 7 Có Đáp Án

...

Hok tốt