Cấu trúc Used lớn được sử dụng khá thông dụng trong giờ Anh. Nhiều bạn thấy sự mở ra của đuôi "ed" thường xuyên đoán các từ này nằm trong thì quá khứ, để mày mò kĩ hơn, hãy xem ngay tại bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Used to là gì


*

I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use khổng lồ là gì?

Use to nếu được dùng riêng lẻ sẽ có nghĩa là: Từng, sẽ từng.

Used to là cấu trúc ngữ pháp giờ Anh được sử dụng để nói tới một sự khiếu nại đã xảy ra trong vượt khứ cơ mà không xẩy ra trong bây giờ nữa. Hoặc vấn đề sử dụng cấu trúc use to để nhấn mạnh sự biệt lập giữa lúc này và quá khứ.

Ví dụ: I used lớn live in Ha Noi. (Tôi đã từng sống làm việc Ha Noi – dẫu vậy hiện tại đã hết nữa).

I didn’t used to lớn stay up late when I was a student (Tôi ko từng thức khuya khi tôi còn là sinh viên – giờ đồng hồ đã bỏ thói quen đó).

> Tham khảo: Cấu trúc would rather

*

2. Cấu tạo Used to

Khẳng định: S + used to + V

Ví dụ:I used to read to the book. (Ngày trước tôi thường gọi sách.)We used to go to school together. (Ngày trước cửa hàng chúng tôi thường tới trường cùng nhau.)

Phủ định: S + did not + use to lớn + V

Ví dụ:I didn"t use to read to lớn the book. (Ngày trước tôi hay không gọi sách.)We did not use to go to lớn school together. (Ngày trước cửa hàng chúng tôi thường không tới trường cùng nhau.)

Nghi vấn: Did + S + use lớn + V..?

Ví dụ:Did you use to read lớn the book? (Ngày trước chúng ta có thường xuyên đoch sách không?)Did you use to go to lớn school together? (Ngày trước các bạn có thường tới trường cùng nhau không?)

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp đào tạo và huấn luyện và giáo trình tự biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, tương xứng với từng trình độ của học tập viên. Chúng ta Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kiến thức trong vượt khứ

Used lớn được sử dụng để chỉ thói quen trong thừa khứ cùng không được gia hạn trong hiện nay tại.

Ví dụ:

- We used khổng lồ live in bầu Binh when I as a child.

- I used lớn walk khổng lồ work when I was younger. 

2. Tình trạng / tinh thần trong vượt khứ

Used lớn được dùng để làm thể hiện triệu chứng trong vượt khứ (thường dùng ở quá khứ đơn) nhưng không hề tồn trên nữa được thể hiện bởi những đụng từ biểu lộ trạng thái sau: Have, believe, know với like.

Ví dụ:

- I used to lượt thích The Men but now I never listen khổng lồ them.

- She used to lớn have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use khổng lồ work in the office very late at night?

3. Dạng thắc mắc của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to và get used to

Did he use to lớn work in the office very late at night?

4. Dạng phủ định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to, be used to cùng get used to

– We didn’t use to be vegetarians.

– We didn’t use to get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED to lớn VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used to, Used to V, Get used to lớn trong tiếng Anh có cấu tạo khá giống như nhau yêu cầu thường bị nhầm lẫn lúc làm những bài tập ngữ pháp. Nội dung bài viết dưới đây để giúp bạn dễ dãi phân biệt 3 kết cấu trên.

> cách phát âm đuôi ed chuẩn như người bạn dạng ngữ

1. Cấu trúc BE USED to (Đã quen thuộc với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used to lớn + các danh tự hoặc ving (trong cấu tạo này, used là một trong tính từ cùng to là 1 trong giới từ)

- biện pháp dùng

+ Để mô tả ý nghĩa rằng bạn đã từng có lần làm 1 việc nào đó nhiều lần, đã vô cùng có kinh nghiệm với vấn đề này rồi và không hề lạ lẫm hoặc chạm mặt khó khăn với câu hỏi này nữa.

Ví dụ:

- I am used to getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used khổng lồ it.

+ Nghĩa trái lại của be used to la be NOT used to: không quen với, chưa quen với

Ví dụ:

I am not used khổng lồ the new system in the factory yet.

2. Cấu tạo to GET USED TO (Dần quen với)

- Cấu trúc

to get used to lớn + V-ing/ noun

- phương pháp dùng

Được áp dụng để nhấn mạnh vấn đề nội dung của cấu trúc này là việc dần quen với cùng một vấn đề/sự bài toán nào đó

Ví dụ:

He got used khổng lồ American food

I got used khổng lồ getting up early in the morning. 

He is used khổng lồ swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành các câu bên dưới đây.

Bài tập

1. Liz .... A motorbike,but last year she sold it và bought a car.

2. We came to lớn live in London a few years ago. We .... In Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child.

4. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer.

5. It only takes me about 40 minutes lớn get to work now that the new roadis open. It .... More than an hour.

6. There .... A hotel near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... To lớn the theatre very often?

Đáp án
 

1. Used lớn have

2. Used to lớn live

3. Used lớn eat

4. Used to be

5. Used to lớn take

6. Used to lớn be

7. Used lớn use khổng lồ go

2. Kết thúc các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vì things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very xuất hiện minded person.

Đáp án
 

1. get used khổng lồ driving.

2: used to lớn go.

3: am still not used to.

4: used lớn live.

5: am used khổng lồ finishing.

 

6: never get used to.

7: used to lớn smoke.

8: never used khổng lồ go.

9: am used to lớn driving.

10: got used khổng lồ living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A. Didn’t use to

B. Didn’t used to

2 – I find it hard _____ to the dark evenings in winter.

A. Used

B. Get used

C. Lớn get used

3 – It took me a while khổng lồ get used to lớn ____ on a continental keyboard.

A. Type

B. Typing

4 – I _____ to being spoken to like that!

A. Am not used

B. Don’t get used

C. Used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. Was used to

B. Used to

6 – Before I started cycling, I _____ go lớn work by bus.

A. Used to

B. Got used to

7 – I haven’t studied for ages và I’m finding it hard to get used lớn _____ every day.

A. Study

B. Studied

C. Studying

8 – I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. Because

B. Get

9 – He never _____ behave lượt thích that.

A. Used

B. Used to

10 – It’s taking me a long time to lớn ____ speaking Norwegian.

A. Used to

B. Get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  kết cấu as long as với những kết cấu thường gặp

➢  cấu trúc Each other cùng những cấu trúc thường gặp

Hi vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp chúng ta thành thạo rộng trong việc sử dụng cấu trúc used to, get used to giỏi be used to. Đây là 1 trong những trong số cấu trúc giờ anh được sử dụng rộng rãi thường ngày cũng giống như trong các bài thi TOEIC, IELTS hiện tại.

Xem thêm: Codecs Là Gì - Codec Formats And Reasons For Use

Nếu chúng ta có thắc mắc gì về used to, hãy vướng lại comment bên dưới để được hỗ trợ thêm nhé.Nhận tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay: