Vận chuyển bị động là cách tiến hành vận chuyển những chất qua màng sinh chất mà không tiêu hao năng lượng.

Bạn đang xem: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất


- Vận chuyển bị động là thủ tục vận chuyển những chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. Kiểu chuyển vận này dựa vào nguyên lí khuếch tán của các chất từ bỏ nơi tất cả nồng chiều cao đến nơi tất cả nồng độ thấp. Sự khuếch tán của những phân tử nước qua màng sinh hóa học được gọi là sự thẩm thấu.


- các chất tan rất có thể khuếch tán màng sinh chất bởi 2 bí quyết : khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép, khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào (hình 11.1 a,b).

*

Hình 11.1. Sơ đồ những kiểu vận chuyển những chất qua màng

a) Khuếch tán trực tiếp;

b) Khuếch tán qua kênh;

c) Vận chuyển nhà động.

Các dạng môi trường trong cơ thể:

Các chất gồm khuếch tán được qua màng sinh chất vào bên phía trong tế bào hay là không còn tùy ở trong vào sự chênh lệch về nồng độ thân môi trường bên phía trong và bên ngoài tế bào cũng tương tự các đặc tính lí chất hóa học của chúng.

- Nếu môi trường bên ngoài tế bào gồm nồng độ chất tan to hơn nồng độ của chất tan vào tế bào thì môi trường đó được hotline là môi trường ưu trương. Lúc đó, hóa học tan có thể di chuyển từ môi trường phía bên ngoài vào môi trường phía bên trong tế bào.

- Nếu môi trường bên ngoài tế bào bao gồm nồng độ hóa học tan bởi nồng độ hóa học tan gồm trong tế bào thì môi trường thiên nhiên đó được hotline là môi trường đẳng trương.

- Nếu môi trường bên phía ngoài có nồng độ chất tan thấp rộng so cùng với nồng độ hóa học tan bao gồm trong tế bào thì môi trường thiên nhiên đó được call là môi trường nhược trương. Lúc đó, các chất tan phía bên ngoài tế bào cần yếu khuếch tán vào bên phía trong tế bào được.

Đặc điểm các chất thấm vào qua màng:

- các chất ko phân rất và gồm kích thước bé dại như CO2,O2… có thể dễ dàng khuếch tán qua lớp phôtpholipit của màng sinh chất. Những chất phân rất hoặc những ion cũng giống như các chất có kích thước phân tử phệ như glucôzơ chỉ có thể khuếch tán được vào bên trong tế bào qua những kênh prôtêin xuyên màng. Các prôtêin vận chuyển hoàn toàn có thể đơn thuần là những prôtêin gồm cấu trúc cân xứng với những chất cần vận chuyển hoặc là những cổng chỉ mở cho các chất được vận chuyển đi qua khi có các chất tín hiệu phụ thuộc vào cổng.

Xem thêm: Taichi Là Gì - Tại Sao Lại Có Câu Taichi Nghĩa Là Gì


- các phân tử nước cũng được thẩm thấu vào trong tế bào dựa vào một kênh prôtêin đặc biệt quan trọng được điện thoại tư vấn là aquaporin.