vault tức là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Cách phát âm vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vault.

Bạn đang xem: Vault là gì


Từ điển Anh Việt

vault

/vɔ:lt/

* danh từ

(thể dục,thể thao) chiếc nhảy qua (hàng rào, chiến mã gỗ...)

* nội rượu cồn từ

nhảy qua, khiêu vũ tót lên; nhảy đầm sào

to vault over a gate: khiêu vũ qua cổng

to vault into the saddle: nhảy đầm tót lên yên

* ngoại cồn từ

nhảy qua

* danh từ

vòm, mái vòm, khung vòm

the vault of the church: mái vòm trong phòng thờ

the vault of heaven: vòm trời

hầm (để cất trữ rượu...)

hầm mộ

family vault: hầm tuyển mộ gia đình

* ngoại động từ

xây thành vòm, xây cuốn

to vault a passage: xây khung vòm một lối đi

a vaulted roof: mái vòm

che phủ bởi vòm

vaulted with fire: bị lửa tủ kín

* nội hễ từ

cuốn thành vòm


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

vault

* kỹ thuật

cuốn

hầm

hầm chứa

nhịp cuốn

mái vòm

vòm

vòng

xây vòm

xây dựng:

cuốn thành vòm

mái cong dạng vòm


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô search kiếm cùng xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Ceteris Paribus Và Mutatis Mutandis Là Gì, Định Nghĩa Mutatis Mutandis Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*