Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu thiết bị đường thể hiện tổng nợ nước ngoài của group nước đang phát triển qua những năm. Rút ra thừa nhận xét.Bạn đang xem: Vẽ biểu thứ đường bộc lộ tổng nợ nước ngoài của group nước đang trở nên tân tiến qua các năm

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

*

*

*

Vẽ biểu đồ thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang trở nên tân tiến qua các năm. Rút ra nhấn xét.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm

a) Vẽ biểu đồ


*

Biểu vật dụng tổng nợ nước ngoài của tập thể nhóm nước đang cách tân và phát triển giai đoạn 1990 - 2004

b) dấn xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang trở nên tân tiến tăng nhanh, từ bỏ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần.

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

(Đơn vị: tỉ USD)


*

Để miêu tả tổng nợ nước ngoài của group nước đang trở nên tân tiến qua những năm trong tiến trình 1990 - 2004, biểu vật nào sau đây thích thích hợp nhất?

A. Biểu trang bị tròn

B. Biểu đồ dùng miền

C. Biểu thứ kết hợp

D. Biểu vật dụng cột

Dựa vào bảng số liệu nợ nước ngoài của Bra-xin từ năm 1995 cho năm 2003.

Năm 1995 1996 1999 2003
Tổng nợ (Tỉ USD) 110,9 96,8 230 215

a. Vẽ biểu đồ hình cột mô tả số nợ nước ngoài của Bra-xin trong quy trình trên.

b. Nêu dấn xét.

a. Vẽ biểu đồ dùng miền


b. Dìm xét:

- từ năm 1995 mang đến 2003 nợ quốc tế tăng 1,93 lần.

- Nợ quốc tế tăng không giống nhau:

+ tối đa là năm 1999: 230 tỉ USD.

+ từ năm 1995 mang đến năm 1999 tăng 119,1 tỉ USD.

+ từ năm 1999 đến 2003 giảm 15 tỉ USD.

Vẽ biểu đồ cơ cấu tổ chức kinh tế

- Xác định vị trí của các nước Pháp với U- crai-na trên phiên bản đồ. Hai nước này thuộc các quanh vùng nào sinh hoạt châu Âu?

- dựa vào bảng số liệu (SGK trang 185) nhằm vẽ biểu đồ vật cơ cấu kinh tế tài chính của Pháp cùng U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, nhận xét vè trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính của Pháp và U-crai-na.


 

- Xác định vị trí của những nước Pháp với U- crai-na trên phiên bản đồ. Pháp thuộc quanh vùng Tây Âu, U-crai-na thuộc khoanh vùng Đông Âu

- Vẽ biểu đồ:


- nhận xét: trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính của Pháp cao hơn nữa U-crai-na . Biểu lộ là tỉ trọng thương mại & dịch vụ của Pháp cao hơn của U-crai-na khôn cùng nhiều.

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu các nhóm đất chủ yếu của nước ta

(Đơn vị; %)


Vẽ biểu đồ tương thích thể hiện cơ cấu những nhóm đất chính của nước ta. Qua biểu đồ, rút ra nhấn xét cần thiết và giải thích

Biểu đồ diễn tả cơ cấu các nhóm đất thiết yếu của nước ta


Nhận xét cùng giải thích

- Do nước ta có diện tích s đồi núi khủng (chiếm ¾ diện tích), lại có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa rét tạo điều kiện cho quá trình feralit ra mắt mạnh trên vùng rừng núi thấp cần nhóm đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ trọng cao nhất (65%).

- Đồi núi vn chủ yếu đuối đồi núi thấp, núi cao chiếm tỉ lệ nhỏ dại nên đất mùn núi cáo chiếm phần tỉ trọng thấp độc nhất vô nhị trong cơ cấu tổ chức (11%).

Đúng 0 comment (0)

Dựa vào bảng số liệu 2.3 (trang 10 SGK)


- Tính tỉ lệ (%) ngày càng tăng tự nhiên của số lượng dân sinh qua các năm và nêu nhận xét.

- Vẽ biểu đồ diễn đạt tình hình tăng thêm tự nhiên của dân sinh ở nước ta thời kì 1979 - 1999.

Lớp 9 Địa lý 1 0 nhờ cất hộ Hủy

- tỉ lệ thành phần (%) tăng thêm tự nhiên của dân số:

Công thức tính:

Gia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %

- Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %

- Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

- Vẽ biểu đồ:


- dìm xét: tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân sinh ngày càng giảm, từ 2,53% (Năm 1979) xuống còn 1,43% (năm 1999). Đây là kết quả lâu dài của thừa trình vn thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu hạn chế tăng thêm dân số.

Đúng 0
bình luận (0)

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ vật cột trình bày sản lượng lương thực trái đất qua các năm. Nhận xét.

Lớp 10 Địa lý 1 0 nhờ cất hộ Hủy

- Vẽ biểu thứ cột:


- nhận xét:

Sản lượng lương thực quả đât biến đụng qua các thời kì:

- Sản lượng tăng nhanh và tiến trình 1950-1970, tự 676 triệu tấn lên tới mức 1213 triệu tấn, vội vàng 1,8 lần so với năm 1950.

- Sản lượng lương thực tăng lên trong quy trình tiến độ từ 1970-1990, tăng chậm chạp vào giai đoạn 1990-2000.

- Sản lượng lương thực giảm vào quy trình tiến độ 2000-2003, từ 2060 triệu tấn còn 2021 triệu tấn.

Đúng 0
bình luận (0)

Cho bảng số liệu:

GDP cùng nợ nước ngoài của một số trong những nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)


 

 

 Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào tương thích nhất để biểu thị GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

D. Đường.

Lớp 11 Địa lý 1 0 gửi Hủy

Đáp án A

- Đề bài bác yêu ước thể hiện: GDP với nợ nước ngoài -> giá chỉ trị tuyệt đối của 2 đối tượng người tiêu dùng (cùng đơn vị: tỉ USD)

- phụ thuộc vào kĩ năng dìm dạng biểu đồ gia dụng => Biểu đồ tương thích nhất để mô tả GDP với nợ quốc tế của các giang sơn là cột ghép.

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho bảng số liệu: 

GDP và nợ nước ngoài của một vài nước Mĩ Latinh năm 2004( tỉ USD)


 

Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ vật nào tương thích nhất để thể hiện GDP và nợ quốc tế của những quốc gia?

A. Cột ghép.

B. Cột chồng.

C. Miền.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Sinh 12 Phần Di Truyền Học Em Cần Nắm Vững &Mdash; Đọc Là Đỗ

Lớp 11 Địa lý 1 0 gửi Hủy

Đáp án A

- Đề bài yêu mong thể hiện: GDP với nợ quốc tế -> giá bán trị tuyệt đối của 2 đối tượng người dùng (cùng solo vị: tỉ USD)

- nhờ vào kĩ năng nhận dạng biểu thiết bị => Biểu đồ thích hợp nhất để diễn tả GDP cùng nợ nước ngoài của các tổ quốc là cột ghép.

Đúng 0
comment (0) olm.vn hoặc hdthoopstinacajnice.com

Follow Us


Có gì mới


Trending