toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Prôtêin gồm vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể, nó tương quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu lộ thành các tính trạng của khung hình như:

- Là thành phần cấu trúc của tế bào.

Bạn đang xem: Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể

- Xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất (enzim với hoocmon).

- bảo vệ cơ thể (kháng thể).

- chuyển động và cung ứng năng lượng…


*

 Vì sao protein tất cả vai trò quan liêu tọng so với tế bào và cơ thể?

A. Protein là thành phần cấu trúc của tế bào.

B. Protein tương quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào.

C. Protein biểu lộ thành những tính trạng của cơ thể.

D. Cả 3 giải đáp trên.


Phát biểu nào tiếp sau đây không đề đạt đúng mục đích của prôtêin vào tế bào và cơ thể sống?

A. Chứa đựng và bảo quản thông tin di truyền

B. Tham gia cấu tạo các thành phần của tế bào và cơ thể

C. Tham gia xúc tác với điều hoà các quy trình sống

D. Là yếu tắc của kháng thể tham gia đảm bảo cơ thể


Cấu trúc nên những thành phần tế bào và một số cơ quan lại trong khung hình sinh vật là cấu trúc không gian bậc mấy của Prôtêin.


Vai trò đặc trưng của prôtêin là gì?

A. Làm chất xức tác cùng điều hòa quá trình trao thay đổi chất

B.  Tham gia vào các hoạt động sống của tế bào và đảm bảo an toàn cơ thể

C. Là thành phần cấu tạo của tế bào vào cơ thể

D. Cả A, B cùng C hầu như đúng


Ý nghĩa của di truyền học là

A. Cung ứng cơ sở lí thuyết đến khoa học lựa chọn giống.

B. Bao gồm vai trò đặc trưng đối với y học, technology sinh học.

C. Cả A với B gần như đúng.

D. Cung cấp giống cho con người.


Hãy điền nội dung tương xứng vào bảng 65.4.

Bảng 65.4. Các chuyển động sống của tế bào

Các quy trình Vai trò
Quang hợp  
Hô hấp  
Tổng hợp prôtêin  

Tại sao sống các khung người đa bội thường có hiện tượng tăng kích cỡ tế bào, cơ quan, tăng sức chống chịu?

 A.

Do sư tăng vội bôi con số NST, ADN vào tế bào

 B.

Do sự tăng form size các bào quan lại trong tế bào

 C.

Do sự giảm số lượng NST, ADN vào tế bào

 D.

Xem thêm: Hernia Là Gì, Có Nguy Hiểm Không? Thoát Vị Bẹn Thoát Vị Bẹn ( Hernia Là Gì, Có Nguy Hiểm Không

Do sư tăng con số các bào quan liêu trong tế bào


Vai trò đặc biệt quan trọng nhất của ánh sáng đối với động trang bị là

A. Kiếm mồi. 

B. Nhận thấy các vật 

C. Định hướng dịch rời trong ko gian. 

D. Sinh sản.


Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- công nghệ tế bào là gì?

- Để nhận thấy mô non, phòng ban hoặc khung hình hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải triển khai những công việc gì? nguyên nhân cơ quan tiền hoặc khung người hoàn chỉnh lại sở hữu kiểu gene như dạng gốc?