toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ phái mạnh :nữ xấp xỉ 1:1 ? 

các các bạn giúp mình với , mình cảm ơn chúng ta nhiều


*

Vì:

Trong kết cấu dân số tỉ lệ nam. Nữ xê dịch bằng nhau là do sự phân lí củacặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo nên hai các loại tinh trùng với NST X và Y có số lượng ngang nhau.

Qua thụ tinh của hai nhiều loại tinh trùng này cùng với trứng mang NST X tạo ra nhì loại tổ hợp XX cùng XY với số lượng ngang nhau tất cả sức sống tương tự do đó tỉ lệ nam : nữ xê dịch 1 : 1


*

Trong kết cấu dân số tỉ trọng nam:nữ giao động 1:1 vì: Ở người bình thường có 46 NST tồn tại thành 23 cặp trong các số đó có 22 cặp NST thường xuyên (A) với 1 cặp NST nam nữ (nam: XY, nữ: XX) - Ở lũ bà có bộ NST là 44A+XX khi GP cho một loại trúng với 22A+X. - Ở đàn ông gồm bộ NST là 44A+XY khi GP cho 2 một số loại tinh trùng vói 1 loại trứng tạo nên 2 loại hợp tử là 44A+XX và 44A+XY cách tân và phát triển thành 2 giới có tỉ lệ giao động nhau 1trai:1 gái. Tỉ lệ này nghiệm đúng trên số lượng cá thể nhiều.

Bạn đang xem: Vì sao tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1


Ở người, cô gái có cặp nhiễm nhan sắc thể (NST) nam nữ là XX, nam tất cả cặp NST giới tính là XY.Trong quá trình giảm phân tạo thành giao tử, thiếu phụ chỉ cho một trứng mang NST X; nam cho hai nhiều loại tinh trùng một với NST X, một với NST Y với tỉ lệ thành phần ngang nhau. Qua quy trình thụ tinh, hai nhiều loại tinh trùng này kết hợp với trứng sở hữu NST X, tạo ra hai loại tổng hợp XX (phát triển thành bé gái) cùng XY (phát triển thành bé trai). Nhì tổ hợp này còn có tỉ lệ ngang nhau phải tỉ lệ nam/nữ luôn xấp xỉ 1/1.


Trong kết cấu dân số tỉ lệ thành phần nam, nữ giao động bằng nhau vị sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai các loại tinh trùng có NST X với Y cùng với tỉ lệ đều nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này cùng với trứng có NST X tạo ra hai loại tổ hợp XX cùng XY với con số ngang nhau bao gồm sức sinh sống ngang nhau cho nên tỉ lệ phái nam : nữ dao động 1 : 1


Vì: + Đàn ông có hai một số loại tinh trùng với tỉ trọng ngang nhau.

+ 2 các loại tinh trùng này thâm nhập thụ tinh với phần trăm ngang nhau.

+ vừa lòng tử XX và XY gồm sức sinh sống ngang nhau.

Số lượng cá thể thống kê lớn.


Vì: + Đàn ông bao gồm hai loại tinh trùng với tỉ trọng ngang nhau.

+ 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.

+ thích hợp tử XX và XY gồm sức sinh sống ngang nhau.

Số lượng cá thể thống kê lớn.


tại sao cơ cấu số lượng dân sinh có tỉ lệ nam nữ xê dịch 1/1 (viết sơ vật lai) giúp với sau này mị khám nghiệm rồi!

 


Trong kết cấu dân số tỉ lệ thành phần nam, nữ giao động bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong gây ra giao tử ra hai các loại tinh trùng với NST X cùng Y với tỉ lệ đều nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng với NST X tạo nên hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sinh sống ngang nhau cho nên tỉ lệ phái nam : nữ dao động 1 : 1.


giải: Trong cấu tạo dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ đều bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong tạo ra giao tử ra hai nhiều loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ đều bằng nhau và bởi 1 : 1.


1: vì sao trong kết cấu dân số, tỉ lệ phái mạnh : nữ dao động 1:1? 2: một quãng mạch đối chọi của phân tử ADN tất cả trình tự sắp xếp như sau: M1: -G-A-T-T-X-G-T-X-A-G-Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung cập nhật của mạch 1 nói trên. 3: Trình bày quy trình phát sinh giao tử ở đụng vật.


Tham khảo:

1.Trong kết cấu dân số tỉ trọng namnữ xấp xỉ bằng nhau vị sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng với NST X với Y với tỉ lệ bằng nhau với bằng 1 : 1.

3.

- quá trình phát sinh giao tử loại (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật diễn ra như sau:

- quy trình phát sinh giao tử đực:

+ các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào (2n NST).

+ những tinh nguyên bào trở nên tân tiến thành tinh bào bậc I (2n NST).

+ Sự tạo nên tinh bước đầu từ tinh bào bậc 1 giảm phân tạo nên 2 tinh bào bậc 2 (n NST) sống lần phân bào I cùng 4 tế bào nhỏ ở lần phân bào II, tự đó phát triển thành 4 tinh dịch (n NST).

+ hiệu quả là từ là một tinh nguyên bào (2n NST) qua quy trình phát sinh giao tử mang lại 4 tinh dịch (n NST).

- quy trình phát sinh giao tử cái:

+ những tế bào mầm cũng nguyên phân nhiều lần tiếp tục tạo ra những noãn nguyên bào (2n NST).

+ các noãn nguyên bào cách tân và phát triển thành noãn bào bậc I (2n NST).

+ các noãn bào bậc I tiến hành quy trình giảm phân.

+ Ở lần phân bào I, tạo ra 1 tế bào bao gồm kích thước nhỏ tuổi gọi là thể cực đầu tiên (n NST) với 1 tế bào có kích cỡ lớn điện thoại tư vấn là noãn bào bậc 2 (n NST).

+ Ở lần phân bào II, thể cực trước tiên phân chia tạo ra 2 thể cực thứ 2 (n NST) cùng noãn bào bậc II tạo thành 1 tế bào tất cả kích thước nhỏ dại gọi là thể cực thứ hai (n NST) cùng 1 tế bào khá bự gọi là trứng (n NST).

Xem thêm: Bài 3: Thực Hành: Quan Sát Một Số Động Vật Nguyên Sinh, Please Wait

+ Kết quả: từ là 1 noãn nguyên bào (2n NST) tạo ra 3 thể cực (n NST) cùng 1 trứng (n NST).